Ortorexi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ortorexi betecknar en fixering vid en "hälsosam" livsstil, präglad av t.ex. överdriven träning och nyttigt ätande. Ortorexi har likheter med och överlappar till viss del med ätstörningarna, framför allt Anorexia nervosa, men är mera att betrakta som ett överdrivet uttryck för rådande samhälleliga trender och värderingar. En ortorektikers mål är att vara den ultimata hälsosamma människan.[1]

Begreppet ortorexi myntades av amerikanen Steven Bratman i slutet av 1990-talet. Han åsyftade personer som hade fastnat i ett tvångsmässigt "hälsosamt" och oftast, men inte alltid, fettsnålt ätande och som ägnade sig åt överdriven fysisk träning.

”Where the bulimic and anorexic focus on the quantity of food, the orthorexic fixates on its quality”.[2] - Steven Bratman

Själv var Bratman kock då han började uppmärksamma människors olika krav på kost. Nu praktiserar han alternativ medicin och efter insikten i hur besattheten i kost och träning, hälsa, kan påverka en människas liv är han inte lika troende i alternativa dieter för att bota sjukdomar.[3]

Ortorexi är, till skillnad från de olika ätstörningarna (Anorexia nervosa, Bulimia nervosa och Ätstörning utan närmare specifikation), inte någon psykiatrisk diagnos och termen är inte etablerad inom psykiatrin. Ortorexi kan istället betraktas som en form av "träningsnarkomani", som i kombination med en strikt, "hälsosam" kosthållning kan gå så långt att situationen kan bli psykiskt ohanterlig och/eller fysiskt farlig för den enskilda individen. Tillståndet kan då övergå i ett diagnostiserbart psykiatriskt tillstånd, till exempel en ätstörning.

Orsaker[redigera | redigera wikitext]

Kate Finn är en kvinna som avled på grund av hjärtsvikt som konsekvens av ortorexi. Enligt Kate, som hon skriver i sin biografiska artikel,[4] handlade det inte om att gå ner i vikt utan att få bot på sin krånglande mage. Även för Andrea, som Steven Bratman tar upp i sin ”Original Essay on Orthorexia”[5] börjar det med att man försöka bota sin sjukdom. Ortorexi växer sedan fram till en besatthet. Inspirationen kommer från olika teorier, religioner och av media hyllade dieter. En dag med fullt kontrollerad kost känns upplyftande och renande för en ortorektiker. Det kan nästan liknas vid en religiös upplevelse att äta tofu och annan ”nyttig” kost.[6]

Sjukdom och ohälsa kan vara början på en kontrollerad kosthållning som senare övergår till ortorexi.

Kulturella influenser[redigera | redigera wikitext]

En del personer kan bli påverkade av att media rapporterar på olika sätt om hur man kan leva ett mer hälsosamt liv.

Liksom anorexia nervosa och bulimia nervosa är ortorexi förknippat mer med kvinnor än med män. Dock är det många män som är drabbade.[källa behövs]

Symptom[redigera | redigera wikitext]

Sociala symptom[redigera | redigera wikitext]

Den ortorektiska individen känner sig misslyckad och otillfredsställd om han eller hon inte har uppfyllt sina stränga och oftast högst orealistiska mål avseende träning och kosthållning. Medvetenheten om födans näringsinnehåll är mycket hög och används för att "kontrollera" födointaget. Han eller hon kompenserar nästan alltid ett "för stort" kaloriintag med att öka mängden träning. Ortorektiska individer har egna definitioner av vad som är "hälsosamt". Dessa definitioner kan ändras så fort en ny diet eller livsstil omtalas. Gärna, som sagt, från tidningar eller böcker.

Det blir oftast svårt för en ortorektisk individ att bibehålla ett normalt socialt liv eftersom de inte kan äta samma mat som sina vänner, måste träna ofta och ha kontroll över sin vardag.[5]

Fysiska symptom[redigera | redigera wikitext]

Eftersom kosten är så strikt kontrollerad och påverkad av teorier av vad som är nyttigt får oftast inte kroppen det den behöver. Man använder även träning som medel för att öka energiförbrukningen. Detta kan leda till energiunderskott även om energiintag är i nivå med det som rekommenderas. Till följd av detta minskar vikt, ork och den allmänna lusten. Oftast är det dock svårt att identifiera ortorektiker på grund av att de ser hälsosamma ut. Deras mål är som sagt inte att gå ner i vikt och om de minskar för mycket brukar de försöka gå upp till deras egna idealvikt.[4] Identifiering av en ortorektiker kan ske genom att man beaktar känslo- och beteendemässiga förändringar som inte skiljer sig nämnvärt från övriga ätstörningar. Dock kan ortorektiker få fysiska symtom liknande överträning det vill säga bristfällig koncentrationsförmåga, muskelvärk med mera.

Behandling[redigera | redigera wikitext]

Behandling av ätstörningar sker framgångsrikt med olika former av samtalsterapi, ofta i kombination med kostrådgivning och medicinskt omhändertagande. Någon särskild behandling vid ortorexi är inte känd. Dock fungerar troligen de flesta behandlingar för ätstörning även för fall där det ortorektiska "hälsolevernet" gått överstyr.

Dock är det många som inte söker sig till behandling eftersom de av sin omgivning oftast ses som väldigt hälsosamma och nyttiga. För att fler ska söka behandling måste oftast omgivningen ta ställning till den ortorektiska individens osunda livsstil. Här är det även mer problem för män att se problemet eftersom Ortorexi är med förknippat med kvinnor. Män hade lättare kunnat acceptera en fobi som är relaterad till renlevnad än till kvinnor.[7] Det finns idag behandlingkliniker för ortorexi bestående av psykoterapi, träningsreglering, kostreglering och utbildning.

Studier[redigera | redigera wikitext]

Det har endast gjorts ett fåtal studier av ortorexi. En italiensk grupp genomförde en studie på 404 anmälda individer för att undersöka förekomsten av Ortorexia Nervosa. 28 stycken blev märkta med Ortorexi och förekomsten var högre hos män med lägre utbildning.[8]

En studie i Turkiet för att undersöka känsligt kostbeteende hos läkare genomfördes. 318 läkare undersöktes och 45,5% av läkarna fick 40 eller under på ORTO-15 testet. De handlar sin egen mat, äter gärna sallader och bryr sig om kvalitén på maten de äter. De anser även att en studie på allmänheten vore givande.[9]

SISU Idrottsböcker har publicerat (2014) en bok "Ortorexi fixering vid mat och träning" skriven av Yvonne Lin och Anatoli Grigorenko.[10]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.dn.se/nyheter/sverige/overdriven-sundhet-kan-leda-till-allvarlig-sjukdom Överdriven sundhet kan leda till allvarlig Sjukdom (Ewa Rees personliga erfarenhet)
  2. ^ http://www.orthorexia.com/
  3. ^ http://www.orthorexia.com/ Orthorexia Home Page
  4. ^ [a b] http://www.beyondveg.com/finn-k/bio/finn-k-bio-1a.shtml Kates Artikel
  5. ^ [a b] http://www.orthorexia.com/index.php?page=essay
  6. ^ http://web.archive.org/web/20111219011039/http://www.lakartidningen.se/old/content_0437/pdf/2835.pdf Läkartidningen Nr: 37 2004 Vol:101
  7. ^ http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/artikel_43832.svd Ortorexi - Ny "Manlig term" för gammal sjukdom
  8. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15330084?log$=activity Orthorexia nervosa: a preliminary study with a proposal for diagnosis and an attempt to measure the dimension of the phenomenon. Donini LM, Marsili D, Graziani MP, Imbriale M, Cannella C. June 2004
  9. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17586085?log$=activity Prevalence of orthorexia nervosa in resident medical doctors in the faculty of medicine (Ankara, Turkey). Bağci Bosi AT, Camur D, Güler C. Nov 2007
  10. ^ http://www.sisuidrottsbocker.se/Ortorexi.aspx#.Ut48zBARnDc