Palatal nasal

Från Wikipedia
IPA-tecken
ɲ
U+0272
[aɲa]

En palatal nasal är ett konsonantiskt språkljud. Det tecknas i IPA som [ɲ] (ett n med en krok till vänster). Några vanliga stavningar är ñ, ny, nj, nh och gn, varav den sista stavningen främst förekommer i romanska språk.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Egenskaper hos den palatala nasalen:

Förekomst[redigera | redigera wikitext]

Den palatala nasalen förekommer inte fonematiskt i rikssvenskan, men återfinns däremot som eget fonem i många dialekter; exempelvis i Västerbottniskan och dess varianter, där det kan höras i ord som historiskt börjar på gn eller kn; t. ex. knyta, gnaga. Alla de stora latinska språken har ljudet: portugisiska, katalanska, franska och italienska, samt spanska, som har den dialektalt som variant av den palataliserade alveolara nasalen [nʲ].

Östfinska dialekter har den som allofon till [ni], och den återfinns även i flera slaviska språk, som polska, tjeckiska och slovakiska.

Pulmonisk-egressiva konsonanter
labiala koronala dorsala radikala
bilab. lab.dent. dent. alve. postal. al.pal. retrof. palat. velara uvul. fary. epigl. glott.
nasaler m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ
klusiler p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ ʔ
frikativor ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
approx. β̞ ʋ ɹ ɻ j ɰ
tremul. ʙ r ʀ *
flappar ɾ ɽ
lat. frik. ɬ ɮ * * *
lat. appr. l ɭ ʎ ʟ
lat. flappar ɺ *
Not: * står för foner som ännu saknar officiella IPA-tecken.
Där symboler uppvisas parvis avser den högra en tonande konsonant.
Skuggade områden avser uttal som anses omöjliga.