Paleoamerikaner

Från Wikipedia
Karta över möjliga tidiga mänskliga folkvandringar.[1] Sedan denna karta ritades 2000, har förståelsen av de mänskliga vandringarna utvidgats avsevärt. Kartan visar delvis en förklaringsmodell som i dag har föga stöd, så tillvida att den visar en spridning via Sinai in i Asien. Detta anses av flertalet forskare i dag som en övergiven hypotes. Dateringarna baseras på de äldsta som hittats i Israel, men gruppen där har troligen dött ut eller flyttat tillbaka till Afrika. Röd färg anger Homo sapiens sapiens, medan orange anger tidpunkt, när människor först ankom till skilda områden.

Paleoamerikaner var de första mänskliga invånarna i Amerika. Det är omstritt när exakt de första människorna kom till Amerika. Det var för minst 12 000 år sedan, men kan ha varit så tidigt som för 18 500 år sedan. Däremot står det rätt klart att de kom via bryggan Beringia över Berings sund, som var torrlagd under den senaste istiden. Deras närmaste släktingar lever i nordöstra Asien. Enstaka fynd i Monte Verde (Chile) och Meadowcroft (Pennsylvania) hävdas vara betydligt äldre, men den tidiga dateringen av dessa fynd är inte allmänt accepterad.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Burenhult, Göran: Die ersten Menschen, Weltbild Verlag, 2000. ISBN 3-8289-0741-5