Paleogen

Från Wikipedia
Paleogen
66 – 23 miljoner år före nutid
Period
(System)
Epok
(Serie)
Ålder
(Etage)
Miljoner
år sedan
Neogen Miocen Aquitaine senare
Paleogen Oligocen Chatt 28–23
Rupel 34–28
Eocen Priabona 38–34
Barton 41–38
Lutetia 48–41
Ypres 56–48
Paleocen Thanet 59–56
Själland 62–59
Dan 66–62
Krita Yngre krita Maastricht tidigare

Paleogen är en geologisk period som sträcker sig mellan 65,5 ± 0,3 och 23,03 ± 0,05 miljoner år sedan. Den utgör den första perioden av eran kenozoikum. Paleogen räknades tidigare som en del av perioden tertiär, som inte längre ingår i den officiella indelningen ratificerad av Internationella stratigrafiska kommissionen, men lager från denna tid kallas fortfarande ofta tertiära.

Paleogen delas upp i de tre epokerna paleocen, eocen, och oligocen.

Startpunkten för paleogen sammanfaller med massutdöendet vid slutet av krittiden, när dinosaurierna (utom fåglarna), och även en mängd andra varelser, dog ut. En följd av detta är att en stor del av paleogen kännetecknas av en snabb diversifiering av däggdjur och fåglar. Paleogen inleds med en fauna av små däggdjur som är svåra att placera in i någon nutida däggdjursordning, men vid slutet av perioden har flertalet moderna ordningar utvecklats.

Tertiära lagerföljder i Sverige är begränsade till paleocen och äldre eocen, då Skåne fortfarande delvis låg under havsytan. Mer omfattande lagerföljder från paleogen finns i ett närliggande sedimentationsbäcken som idag ligger under Nordsjön, Danmark och norra Tyskland.[1]

Exempel på däggdjur under tidig paleogen (titanoides)

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Jan Lundqvist, Thomas Lundqvist, Maurits Lindström: Sveriges geologi, sid 415-417, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-05847-4.
Fanerozoikum
Eon Era Period Miljoner
år sedan
Fanero-
zoikum
Kenozoikum Kvartär 2,6–0,0
Neogen 23–2,6
Paleogen 66–23
Mesozoikum Krita 145–66
Jura 201–145
Trias 252–201
Paleozoikum Perm 299–252
Karbon 359–299
Devon 419–359
Silur 444–419
Ordovicium 485–444
Kambrium 541–485
Protero-
zoikum
Neoprotero-
zoikum
Ediacara tidigare
Se även Geologisk tidsskala.