Parallellkoppling

Från Wikipedia
Belysningsslinga Strömstyrkans fördelning beror av impedanserna
Belysningsslinga
Strömstyrkans fördelning beror av impedanserna

Parallellkoppling är en elektrisk krets där alla komponenter är anslutna till samma spänningsuttag.

Det är vanligt att belysningselement i större lokaler är parallellkopplade. Om ett belysningselement går sönder fortsätter de övriga att lysa.

För en parallellkoppling ligger hela spänningen över var och en av komponenterna medan strömmen fördelas mellan komponenterna i proportion till deras konduktans.

En seriekopplad krets slutar vanligen helt att fungera om en av komponenterna upphör att fungera. För en parallellkopplad krets omfattar funktionsbortfallet endast den felande komponenten.

Parallellkoppling av impedanser[redigera | redigera wikitext]

Den strömstyrka som tillförs kretsen är summan av grenströmmarna:

Om U är spänningen över kretsen och z är den impedans som ger samma belastning som de parallella grenarna kan dessa strömmar skrivas som

vilket ger

För två parallella impedanser blir

För parallellkopplade kondensatorer blir den resulterande kapacitansen

Parallellkopplingsregeln för strömmar[redigera | redigera wikitext]

Strömfördelning för parallellkopplade resistorer

En ström Ix genom en resistor Rx, som är parallellkopplad med en grupp av andra resistorer med den resulterande sammanlagda resistansen Rtotal, kan beräknas som

där Itotal är den totala ström som passerar det kombinerade nätverket av Rx parallellkopplad med nätverket av övriga resistorer. Om Rtotal är sammansatt av parallellkopplade resistorer (till exempel R1, R2, ... (inklusive Rx)), måste varje resistors reciproka värde adderas för bestämning av den totala resistansen Rtotal:

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Parallellkoppling av resistorer[redigera | redigera wikitext]

Givet tre parallella motstånd med resistanserna 1 Ω, 4 Ω och 12 Ω. Ersättningsresistansen R kan bestämmas genom

Ersättningsresistansen är således 0,75 Ω.

Parallellkoppling av kondensator, induktor och resistor[redigera | redigera wikitext]

Impedansens absolutbelopp som funktion av ω (i radianer per sekund) för en parallellkrets med R = 1000Ω, L = 0.1H, C = 1μF.
Resonansfrekvensen rad/s

Impedansen z för en parallellkoppling av kondensator, induktor och resistor kan beräknas med j-omega-metoden enligt

där är spänningens frekvens i radianer per sekund.

Resonans[redigera | redigera wikitext]

Kretsen befinner sig i resonans när dess impedans är rent resistiv, det vill säga när impedansens imaginärdel är noll, vilket inträffar då

vilket ger resonansfrekvensen som

och impedansen vid resonans som

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]