Pass inom Europeiska unionen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ett franskt pass som följer den enhetliga utformningen för pass inom EU.

Pass inom Europeiska unionen utfärdas av de nationella myndigheterna till de egna medborgarna och, i vissa undantagsfall, andra medborgare. Vissa delar av passens utformning har standardiserats inom unionen, till exempel pärmens färg, text på utsidan och vilka uppgifter som ska finnas med i handlingen. Passen följer också en enhetlig standard vad gäller säkerhetsdetaljer.

Enhetlig utformning[redigera | redigera wikitext]

De icke-bindande bestämmelserna för utformningen av enhetliga pass innefattar bland annat följande:

Pärmen/framsidan[redigera | redigera wikitext]

 • Vinröd pärm
 • Utfärdande statens namn, emblem samt texterna "Europeiska unionen" och "pass" på något eller några av unionens officiella språk på pärmens framsida
 • En biometrisk symbol på framsidan

Första sidan[redigera | redigera wikitext]

 • Texten "Europeiska unionen"
 • Namnet på den utfärdande staten
 • Texten "pass"
 • Passets serienummer

Identifikationssidan[redigera | redigera wikitext]

Följande information ska finnas:

 • För- och efternamn
 • Medborgarskap/nationalitet
 • Födelsedatum och födelseort
 • Kön
 • Utfärdandedatum
 • Sista giltighetsdag
 • Utfärdande myndighets namn
 • Innehavarens namnteckning

Rättsliga bestämmelser[redigera | redigera wikitext]

Utfärdande av pass är en nationell befogenhet och något som därför sköts av de nationella myndigheterna. Enhetliga bestämmelser för utformningen av passhandlingar har dock antagits på europeisk nivå av Europeiska unionens råd och, i viss utsträckning, Europeiska kommissionen.

Den enhetliga utformningen, till exempel pärmens färg, text på utsidan och innehåll, regleras av icke-bindande resolutioner, som har antagits sedan 1980-talet av förträdare för medlemsstaternas regeringar.

De enhetliga säkerhetsdetaljerna finns istället fastställda i en bindande förordning som utfärdades av rådet 2004. Till skillnad från den enhetliga utformningen är säkerhetsdetaljerna ett måste för de nationella myndigheterna att tillämpa när de utfärdar passhandlingar.[1]

Pass utfärdas alltid av den medlemsstat där unionsmedborgaren är medborgare. I vissa fall kan en annan medlemsstat utfärda en provisorisk resehandling om unionsmedborgaren befinner sig i ett tredjeland där dess egen medlemsstat inte har någon konsulär representation.[2]

Resolutioner och lagstiftning[redigera | redigera wikitext]

Icke-bindande resolutioner gällande den enhetliga utformningen av passhandlingar:

Icke-bindande resolutioner gällande säkerhetsdetaljerna:

Bindande förordningar gällande säkerhetsdetaljerna (som en del av Schengenregelverket – ej tillämpligt i Irland):

Lista över passhandlingar[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.