Passivhus

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ett av de ursprungliga passivhusen i Darmstadt
Principskiss
Exempel på fönsterkonstruktion till passivhus

Passivhus är en samling byggtekniker för att skapa energisnåla hus. Teknikerna kan tillämpas både på småhus[1][2] och flerbostadshus.[3]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Idén till skapandet av en standard för passivhus uppstod under ett samtal i maj 1988 mellan professor Bo AdamsonLunds tekniska högskola och doktor Wolfgang Feist på tyska Institut für Wohnen und Umwelt (Institutet för bostäder och miljö) i Darmstadt, under en konferens i Lund om energibesparande byggnader.[4] Konceptet vidareutvecklades sedan under ett antal forskningsprojekt med finansiellt stöd från den tyska delstaten Hessen, och 1996 grundade Wolfgang Feist det tyska Passivhaus institut [5], som sedan vidareutvecklades till den internationella paraplyorganisationen International Passive House Association (iPHA).[6] Feist sägs ha myntat själva begreppet "passivhus".

I Sverige har Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY) [7] utvecklat en kravspecifikation anpassad för svenska förhållanden, FEBY Guld.[8]

2011 bildades Intressegrupp Passivhus Sverige [9], som arbetar efter de nu internationellt fastställda kraven för passivhus [10].

Teknik[redigera | redigera wikitext]

Kortfattat kan denna teknik förklaras med att man bygger energisnålt genom att minimera värmeförluster genom klimatskalet, genom effektiv ventilation samt genom att tillvarata värme från de boende, elektriska apparater och instrålad sol. Detta innebär ett lufttätt klimatskal med extra tjock isolering samt fönster och dörrar med låga U-värden. Riktlinjerna för passivhus är att byggnaden inte får göra av med mer än 15 kWh/m²/år. De svenska normerna för passivhus motsvaras av FEBYGuld där byggnadens värmeförluster inte får överstiga 14 W per kvadratmeter, men med tillägg för mindre byggnader och byggnader med högre luftflöden[11].

Nollenergihus och plusenergihus[redigera | redigera wikitext]

  • Nollenergihus är passivhus som med hjälp av t.ex. solceller etc producerar lika mycket energi som de använder.
  • Plusenergihus kan i grunden vara ett passivhus som producerar mer energi än de använder[12][13]

Marknadsöversikt[redigera | redigera wikitext]

Energimyndigheten tillsammans med Passivhuscentrum [14] m.fl. presenterar varje år en oberoende marknadsöversikt [15]. Där kan man se vilka småhusleverantörer som säljer energieffektiva hus på den svenska marknaden. Forum för Energieffektiva Byggnader redovisar byggnader de certifierat eller verifierat på sin hemsida.[16]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]