Passivum

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Passivum (passiv diates, passiv form) är en morfologisk diates (ibland kallat verbgenus), det vill säga en böjningsform hos verb som markerar subjektets roll i satsen. Passivum markerar att subjektet är föremålet för handlingen i satsen, till skillnad från exempelvis aktivum, där subjektet utgör den handlande.

I svenskan markeras passivum antingen medelst ändelsen -s, vilken dock även kan ha andra funktioner, eller genom omskrivning med former av att bli tillsammans med perfekt particip av huvudverbet. Exempel:

  • Katten jagas av räven.
  • Katten blir jagad av räven.

I båda fallen är "Katten" subjektet i meningen, men inte "den som handlar" (agenten), utan "föremålet för handlingen". Däremot: är subjektet "katten" "den som handlar" i meningen "Katten jagar räven".