Agnatisk härstamning

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Patrilinjär härstamning)
Hoppa till: navigering, sök

Agnatisk härstamning, även kallad patrilinjär härstamning (engelska patrilineal descent eller patriline), är en härstamning enbart genom män. Ordet patrilinjär kommer från latin: pater, fader.

Definition[redigera | redigera wikitext]

Agnatisk härstamning är alltså en persons släktförhållande till sin far, farfar, farfars far, farfars farfar o.s.v. Annorlunda uttryckt, med personerna i omvänd ordning, är det ett släktförhållande mellan en manlig släkting och dennes ättling där alla mellanliggade generationer är män. Den enda som kan vara kvinna i detta släktskap är den yngsta personen. För flera av synonymerna nedan gäller dock att även den yngsta personen ska vara man.

Synonymer[redigera | redigera wikitext]

  • Svärdslinje, manlig släktlinje, manslinje.
  • Svärdssida, manssida. Dessa ord kan dock även användas i betydelsen män i allmänhet.
  • Farslinje, faderslinje, fädernelinje. Mindre vanligt inom släktforskning. Vanligare inom t.ex. genetik och djuravel.
  • Agnater. Har dock även andra betydelser.

Inte (nödvändigtvis) agnatisk/patrilinjär härstamning[redigera | redigera wikitext]

  • Uttrycket att vara släkt "på fädernet" behöver inte innebära en agnatisk härstamning eftersom det t.ex. kan innebära ett släktskap via farmodern.
  • Ibland kan det förekomma att uttrycket "härstammar i rakt nedstigande led från" eller, i omvänd riktning, "förfader i rakt uppstigande led till" används i betydelsen agnatisk/patrilinjär härstamning. Detta är inte att rekommendera och riskerar att resultera i missförstånd eftersom det normala är att orden "i rakt nedstigande led" och "i rakt uppstigande led" helt saknar innebörd i dessa uttryck, d.v.s. att det handlar om ättlingar/förfäder i vilken släktriktning som helst. Dessa uttryck utgör sammanblandningar av två uttryck. De är tautologier/pleonasmer och kontaminationer. De två sammanblandade uttrycken är "härstammar från" och "släkt i rakt nedstigande led med" (d.v.s. en släkting som man är ättling till, till skillnad från t.ex. farfars bror som man inte är ättling till).
  • Uttrycken "släkt i rakt nedstigande led" eller, i omvänd riktning, "släkt i rakt uppstigande led" (där ordet "släkt" utgör skillnaden från punkten ovan), avser (precis som punkten ovan) normalt ättlingar/förfäder i vilken släktriktning som helst. Bör därför inte heller användas om man avser agnatisk/patrilinjär härstamning.

Andra typer av härstamning[redigera | redigera wikitext]

  • Matrilinjär härstamning, som innebär släktskap enbart genom kvinnor, d.v.s. mor, mormor, mormors mor o.s.v.
  • Unilinjär härstamning, som är ett samlingsbegrepp för agnatisk/patrilinjär och matrilinjär härstamning.
  • Kognatisk härstamning, som innebär härstamning oavsett kön på personerna i de olika generationerna. Enda anledningen till att använda uttrycket kognatisk härstamning i stället för bara härstamning, är då man vill förtydliga att det inte enbart handlar om agnatisk/patrilinjär eller matrilinjär härstamning. (Ibland kan man se att ordet kognatisk, i olika sammansättningar, felaktigt kallas för motsats till agnatisk. Motsatsen till agnatisk är icke-agnatisk.)

Y-kromosoms-Adam[redigera | redigera wikitext]

Alla nu levande människor i hela världen kommer tillbaka till en och samma man då de följer sin agnatiska härstamning tillräckligt långt bakåt, d.v.s. åtskilliga tiotusentals år. Han kallas Y-kromosoms-Adam.

Se även[redigera | redigera wikitext]