Pauling-skalan

Från Wikipedia

Pauling-skalan är en skala som mäter elektronegativitet. Den definierades av Linus Pauling 1934.

Bindningsenergin E(AB) i molekylen AB är större än den sammanlagda bindningsenergin i ämnena A2 (med bindningsenergi E(AA)) respektive B2 (med bindningsenergi E(BB)). Sambandet har bestämts till

där χA och χB är elektronegativiteten för ämne A respektive B.