Peary Land

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Peary Land - läge

Peary Land är en halvö, belägen på norra Grönland vid Norra Ishavet.

Halvön har en yta på omkring 57 000 km² och är uppkallad efter den amerikanske upptäcktsresanden Robert Edwin Peary, som företog en expedition i området 1891-92. Vid denna tidpunkt antog man att Peary Land var en ö, vilken var skild från huvudön genom den så kallade Pearykanalen, vilken ansågs förena Victoria Fjord och Independence Fjord. Dansken Ludvig Mylius-Erichsen upptäckte emellertid 1907 att denna "kanal" inte existerar och att Peary Land således är en halvö.