Pedanius Dioskorides

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Pedanius Dioscorides, eller Pedakios Dioskorides Anazarbaios, född omkring 40 e.Kr. i Anazarbos, död omkring 90 e.Kr., grekisk naturforskare, särskilt botaniker, och läkare.

Pedanius Dioskorides var bördig från Anazarbos i Kilikien och levde under första århundradet e. Kr. under Neros och Vespasianus' regeringar, samtidigt med Plinius d.ä. Han företog vidsträckta resor, i samband med romerska härtåg (han var sannolikt anställd som militärläkare), och samlade därunder material till sina för den tiden högst märkliga naturhistoriska, farmakologiska och medicinska arbeten.

I sitt förnämsta verk, Peri' hyles iatrikés (utkommet 1478 första gången i latinsk översättning med titeln De materia medica, Om läkemedlen), beskriver han nästan sex hundra växter, med angivande av deras medicinska användning. Framställningens klarhet och de noggranna uppgifterna om de beskrivna örternas allmänna verkningar gjorde detta arbete under ett halvt årtusende till den oftast använda, och nära nog enda, vägledningen vid undervisning i botanik och farmakognosi. En tid antog man till och med, att inga växter varken i norden eller i södern fanns kvar att upptäcka utöver dem, som Dioskorides beskrivit. I Wien finns en präktig handskrift av detta verk, med bilder av växterna, utförd år 505 e. Kr. för kejsarinnan Julia Anicias räkning. Möjligen kan Johnson-papyrusen vara del av en tidig kopia av hans skrifter.

Dioskorides uppgives dessutom ha författat två böcker om lätt anskaffliga enkla och sammansatta läkemedel - ett slags praktisk "handbok i husmedicin", märklig nog för sin tid. Två andra verk, en bok om gifter och motgifter samt tre böcker om giftiga djurs bett, har tillskrifvas Dioskorides men troligen med orätt.

Hos Dioskorides framträder de första (visserligen något råa) försöken till en kemisk beredning av metalliska medel, beredningar, vilka ofta användes lokalt mot hudsjukdomar, men som inte intogs invärtes. Vidskepliga och onaturliga medel rekommenderas högst sällan i Dioskorides arbeten. Han var otvivelaktigt århundraden före sin tid, och han aktas ännu högt i österlanden.

Bilder från Wienupplagan av De materia medicia

Han bör ej förväxlas med en Dioskorides Fakas, som var läkare hos Ptolemaios Auletes och Kleopatra och som berättas ha skrivit ett verk i tjugufyra böcker över medicinska ämnen, ej heller med Dioskorides den yngre, som levde under Hadrianus' regering. Denne Dioskorides d. y. utgav en upplaga av Hippokrates' verk samt vidlyftiga utläggningar av dessa, men med så föga aktning för den ursprungliga texten, att han ådrog sig skarpt klander av Galenos.

Källor[redigera | redigera wikitext]