Penisavund

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Penisavunden är en av Sigmund Freuds teorier. Enligt Freud upplever en kvinna penisavund under det stadium i hennes psykosexuella utveckling då hon upptäcker att hon saknar en kroppsdel: en penis. Kvinnan uppfattar därför sitt kön i termer av avsaknad av en kroppsdel, enligt Freud. Den parallella reaktionen hos män är rädslan för kastration (kastrationsångest); att upphöra vara det normala.

Fenomenen penisavund och kastrationsångest uppstår i det genitala stadiet varunder barn upptäcker sin sexualitet. Flickor upptäcker då att deras mamma har ett förbund till en man och att kvinnor har förbund med män. Detta blir ett hot i relationen till mamman, ett hot som baseras på avsaknad av penis. För pojkar uppstår tvärtom en insikt i att de som penisbärare har en speciell relation till kvinnor och deras positiva erfarenhet under det genitala stadiet kan bara hotas av motsatsen: kastration.