Pepparholm

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Pepparholm
(Peberholm)
Ö
Pepparholm
Pepparholm
Land Danmark Danmark
Kommun Tårnby kommun
Area 1,3 km²
Folkmängd 0
Öresundsbron med Pepparholm till höger och Saltholm till vänster.
Öresundsbrons brofäste på Pepparholm.

Pepparholm (danska Peberholm) är en dansk konstgjord ö i Öresund, som skapades i samband med byggandet av Öresundsförbindelsen. Ön är ritad av bro- och landskapsarkitekt Inger Berglund, Falun. Den ligger strax söder om den naturliga ön Saltholm.

Vägar och järnvägar[redigera | redigera wikitext]

Vid Pepparholm börjar tunneln till Köpenhamn och bron till Sverige och Malmö. En järnväg (Öresundsbanan) och en motorväg (E20) går parallellt på ön. Gränsen mellan ländernas signal- och trafikledningssystem för järnvägen ligger på ön. Det finns en driftplats här som kallas Peberholm även i Sverige som dock fjärrstyrs och inte är bemannad lokalt. Inga tåg stannar för passagerare att stiga på eller av. Motorvägen har en avfart, som dock inte får användas utan tillstånd, så de flesta måste passera ön utan att stanna. Avfarten användes som kontrollstation då gränsen stängdes för turistresor till Danmark under Coronavirusutbrottet 2020.[1]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Ursprungligen skulle Öresundsförbindelsen byggas längs med Saltholm, vilket skulle kräva att bron antingen byggdes rakt över Saltholm eller att ön expanderades. Dessa planer lades dock av miljömässiga skäl ned. Danska och svenska politiker kom istället överens om att bygga en artificiell ö söder om Saltholm. Vattnets fria flöde var ett viktigt argument i debatten hos dem som var emot brobygget. Saltvatten är tyngre än sötvatten och flödar bäst på djupa ställen, därför grävde man Öresund djupare för att förbättra flödet och materialet användes till uppförandet av Pepparholm. Platsen för Pepparholm valdes eftersom området var mycket grunt och inte påverkade vattnets flöde. Ön fick sitt namn – som valdes för att passa ihop med Saltholm – efter en tävling i den danska tidningen Politiken.

Natur[redigera | redigera wikitext]

Pepparholm skyddas av detaljerad lagstiftning. Förutom passerande järnvägs- och biltrafik får endast biologer och Öresundsförbindelsens personal besöka ön.[2] På ön finns även en helikopterplatta som är avsedd att användas vid räddningsarbete vid en eventuell olycka på Öresundsförbindelsen.

Ön ses som ett biologiskt experiment. Forskare förväntade sig att naturen på egen hand skulle få ön att blomstra, helt utan mänsklig interaktion, vilket också blivit fallet. Pepparholms jord har tagits från botten av Öresund, men det finns inga belägg för att det påverkat växt- och djurlivet på ön. Flera relativt ovanliga växter har noterats på Pepparholm, men samtliga påträffade arter är ändå normalt förekommande i Danmark och Skåne. År 2007 hittades till exempel äkta pimpinell, krypvide och strimsporre. Frön sprids till ön med vind, besökare och fåglar. Ön är en populär häckningsplats för några sällsynta och skyddade fågelarter som småtärnor och skärfläckor. Kolonin breder ut sig över ett större område på den sydöstliga delen av ön.

År 2007 hittades även strandiris (sibirisk iris). Lunds botaniska förening hade samma år inventerat 454 växtarter och Zoologiska museet i Köpenhamn hade hittat fler än 200 skalbaggar och drygt 300 fjärilar. År 2010 noterades förekomst av det första landdäggdjuret – fälthare, som hade tagit sig över på isen det året när det var extra kallt. Samma år hittades hägg och orkidén ängsnyckel. Den sistnämnda trivs på stenig mark. Totalt hade år 2010 konstaterats förekomst av drygt 490 växtsorter. Av fågelarter som hittat till Pepparholm nämns brun kärrhök och gråhäger[3]. På en av Öresundsbrons pelare har det dessutom häckat pilgrimsfalk[4]. Under vintern 2011/2012 har även havsörn siktats[5]. 2016 häckade svarthuvad mås, på Pepparholm, en fågel som är ovanlig i både Sverige och Danmark. Även större strandpipare häckade där 2016.[6] 2015 noterades att vita kaniner fanns på ön. Biologer tror att de hamnat där genom att någon släppt ut dem från en bil, vilket är en av få gånger naturen på Pepparholm påverkats av människor.[2] Även en sällsynt spindelart har påträffats på Pepparholm, luffarspindel (Tegenaria agrestis). Det finns också jordgubbar, svarta vinbär, smultron och körsbär.[7]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]