Hoppa till innehållet

Permanent uppehållstillstånd

Från Wikipedia
Ej att förväxlas med permanent uppehållsrätt.

Permanent uppehållstillstånd (PUT) är ett uppehållstillstånd som gäller på obestämd tid. Det ger innehavaren tillstånd att bo, studera och/eller arbeta i den stat som utfärdat tillståndet, trots att personen i fråga inte är medborgare i den staten. Ett permanent uppehållstillstånd kan normalt erhållas på olika sätt, antingen direkt genom en ansökan om uppehållstillstånd eller efter att ett tillfälligt uppehållstillstånd har innehafts en viss tid.