Hoppa till innehållet

Persiska alfabetet

Från Wikipedia

Det persiska alfabetet eller den persiska skriften, även kallad Nastaliq,[1] är en variant av det arabiska alfabetet, fast med några extra tecken. Det används bland annat till att skriva persiska.

Alfabetet består av 32 tecken, inklusive alla tecken i det arabiska alfabetet, med ett tillägg på fyra tecken: پ, چ, ژ, och گ.

Det persiska alfabetet, eller modifieringar av det, används även inom språken urdu, azerbajdzjanska och uzbekiska.

Bokstäver[redigera | redigera wikitext]

Här listas de 32 bokstäverna i det moderna persiska alfabetet. Eftersom skriften utförs i skrivstil, skiftar bokstävernas utseende beroende på dess position i ett ord: isolerad, initial (anslutande vänsterut), medial (anslutande åt båda håll), och final (anslutande högerut).

Bokstävernas namn är oftast samma som de som används i arabiska, dock med persiskt uttal. Det enda tvetydiga namnet är he, som används både för och ه. För att tydliggöra, kallas dessa ofta ḥe-ye jimi (bokstavligen "jim-lik ḥe" efter jim, namnet på bokstaven ج som använder samma basform) respektive he-ye do-češm (bokstavligen "tveögd he", efter den kontextuella medial-bokstavsformen ).

# Namn Namn i persisk skrift DIN 31635 IPA Kontextuella former
Final Medial Initial Isolerad
0 hamza[2] همزه ʾ [ʔ] ـئ ـأ ـؤ ـئـ ئـ ء أ
1 ʾalef الف ā [ɒ] آ / ا
2 be بِ b [b] ـب ـﺒ ب
3 pe پِ p [p] ـپ ـﭙ پ
4 te تِ t [t] ـت ـﺘ ت
5 s̱e ثِ [s] ـث ـﺜ ث
6 jim جیم j [d͡ʒ] ـﺠ ج
7 che چِ č [t͡ʃ] ـﭽ چ
8 ḥe(-ye jimi) حِ [h] ـﺤ ح
9 khe خِ x [x] ـﺨ خ
10 dāl دال d [d] ـد د
11 ẕāl ذال [z] ـذ ذ
12 re رِ r [ɾ] ـر ر
13 ze زِ z [z] ـز ز
14 že ژِ ž [ʒ] ـژ ژ
15 sin سین s [s] ـس ـﺴ س
16 šin شین š [ʃ] ـش ـﺸ ش
17 ṣād صاد [s] ـص ـﺼ ص
18 z̤ād ضاد [z] ـض ـﻀ ﺿ ض
19 ṭā, ṭoy (på Dari) طی, طا [t] ـط ـﻄـ ط
20 ẓā, ẓoy (på Dari) ظی, ظا [z] ـظ ـﻈـ ظ
21 ʿeyn عین ʿ [ʔ] ع
22 ġeyn غین ġ [ɣ] / [ɢ] غ
23 fe فِ f [f] ـف ـﻔ ف
24 qāf قاف q [ɢ] / [ɣ] / [q] (i några dialekter) ـق ـﻘ ق
25 kāf کاف k [k] ـک ـﻜ ک
26 gāf گاف g [ɡ] ـگ ـﮕ گ
27 lām لام l [l] ـل ـﻠ ل
28 mim میم m [m] ـم ـﻤ م
29 nun نون n [n] ـن ـﻨ ن
30 vāv واو v / ū / ow / (w / aw / ō på Dari) [v] / [uː] / [o] / [ow] / ([w] / [aw] / [oː] på Dari) ـو و
31 he(-ye do-češm) هِ h [h] ه
32 ye یِ y / ī / á / (ay / ē på Dari) [j] / [i] / [ɒː] / ([aj] / [eː] på Dari) ـﯿ ی

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från norska Wikipedia (bokmål/riksmål), tidigare version.

Referenser[redigera | redigera wikitext]