Personal Software Process

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Personal Software Process (PSP) är en process utvecklad av Software Engineering Institute (SEI) på Carnegie Mellon University (CMU) i USA. Processen är ett förslag på hur man kan höja kvaliteten på utvecklingsprocessen (enligt CMM-skalan). Ramverket beskriver metoder för att på ett disciplinerat sätt att arbeta, göra storleks- och resursuppskattningar, samt mäta på sin produktiviteten och sin kvalitet. Detta ger en insikt om programvaruutvecklingen genom att se hur kvaliteten och produktividiteten förbättras över tiden.

Grundläggande filosofi bakom PSP:

  • En tydlig struktur på arbetet och de delmoment som skall utföras,
  • planering av arbetet samt kontroll av hur man ligger till relativt planen genom kontinuerlig mätning på sin process och produkt,
  • återkoppling av insamlade data för förståelse och förbättring av sitt arbetssätt,
  • fokusering på kvalitet genom att minska antalet fel som införs och öka andelen fel som hittas och elimineras.

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • Watts S Humphrey, A Discipline for Software Engineering. Den definitiva boken om PSP.
  • Watts S Humphrey, Introduction to the Personal Software Process. Enklare introduktion till PSP. Passar för "yngre" studenter,