Personligt pronomen

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Personliga pronomen)
Hoppa till: navigering, sök

Personliga pronomen är en typ av pronomen som uttrycker en viss grammatisk person. I en sats representerar det en grammatisk fras som i regel har nämnts eller kommer att nämnas.

Personliga pronomen i svenskan[redigera | redigera wikitext]

I svenskan har personliga pronomen tre kasusliknande former: subjektsform, objektsform och genitivform. Subjekts- och objektsformen används när ett pronomen står som subjekt respektive objekt i satsen. De har plural- och singularformer, som anger om det representerade är en eller flera. Pronomen i genitivform (mitt, deras) räknas normalt inte som personliga pronomen, utan som possessiva pronomen; de possessivpronomen som inte kongruensböjs på samma sätt som adjektiv (alltså hans, hennes, ens, dess, deras). Personliga pronomen omfattas av två grammatiska genus. Han och hon omfattas dessutom av maskulint respektive feminint sexus, semantiskt genus.

  Subjektsform Objektsform
Numerus Singular Plural Singular Plural
Första person jag vi mig oss
Andra person du ni dig er
Tredje person han, hon, hen [1], den, det, man de honom, henne, hen, den, det, en dem

Det finns grundläggande likheter mellan personliga pronomen i de flesta indoeuropeiska språk, även om de kan indelas annorlunda än i svenskan. Till exempel har många indoeuropeiska och semitiska språk pronomen med definierade genus eller sexus (eller båda delar).

I svenska språket används det personliga pronomenet det som ett inledande formellt subjekt för att senarelägga det egentliga subjektet:

  • Det är roligt att cykla tidigt på morgonen.
  • Det ligger en katt på golvet.

Svenskans syntax kräver ibland ett tomt subjekt, vilket också utgörs av pronomenet det:

  • Det regnar.
  • Hur är det?

Artighetsformer[redigera | redigera wikitext]

I modern svenska finns inget riktigt etablerat artighetspronomen, på samma sätt som i till exempel spanska eller tyska. Den helt dominerande tilltalsformen vid tilltal till en enda person är du, även om personerna ifråga inte känner varandra eller om de har olika social status. Fram till 1960-talet användes du för personer i den närmare bekantskapskretsen, samtidigt som det allmänt accepterade sättet att på ett artigt sätt tilltala en främmande eller mindre bekant person var att använda personens titel och efternamn. Bruket blev mer och mer opraktiskt, och omkring 1970 började det försvinna mer och mer, särskilt efter du-reformen inom dåvarande Medicinalstyrelsen. Pronomenet ni användes vid tilltal "till mindre bekanta personer eller af ringare stånd än den talande", och att tilltala en person man "var du med" med ni uppfattades som ett kraftigt avståndstagande och en direkt förolämpning. Servicepersonal som inte visste titeln sa vanligen herrn eller damen. Sedan 1990-talet har emellertid ni åter kommit i bruk som tilltal till enskilda personer i vissa sammanhang, till exempel av servicepersonal vid kontakt med kunder, och utan att den talande avser att uttrycka ringaktning.[2]

Könsneutrala pronomen[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Könsneutrala pronomen

I många språk uttrycker vissa personliga pronomen semantiskt genus (sexus), vilket bland annat får effekten att om man omtalar en person så anger semantiskt genus om denne är kvinna eller man. I semitiska språk gäller detta ofta även tilltalade personer; "du" uttrycks olika beroende på om man vänder sig till en man eller en kvinna.

I många språksituationer finns ett behov av att referera till en person utan att uttrycka något om dennes könstillhörighet. Språk ur många andra språkfamiljer (till exempel finska) saknar könsbestämning i sina pronomen. Om stilen och sammanhanget medger det kan ett sätt att lösa problemet i språk som svenska vara att använda sig av nyskapade könsneutrala pronomen som hen (möjligen ett lån från finskans hän) eller henom. Dessa kan upplevas som främmande eller svårförstådda av många språkbrukare, varför skribentens uppsåt att uttrycka sig könsneutralt i stället kan uppfattas som politiserande, ultramodernt eller till och med regelbrytande.[källa behövs]

Den används hellre än könsbestämda pronomen i förbindelser som "Den som...".

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.dn.se/insidan/att-hen-kommit-med-i-saol-kommer-att-oka-anvandningen/
  2. ^ * Hultman, Tor G. (2003). Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Norstedts ordbok (distr.). sid. 101. ISBN 91-7227-351-8