Petition

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En petition (latin petitio) är en begäran eller framställning till en myndighet från samhällsmedlemmar, som inte annars på grund av sin ställning har rätt till initiativ i politiska och administrativa frågor. Petitionen kan handla om vad som helst som ligger inom myndighetens verksamhetsområde.

Petitionsrätt och petitionsfrihet[redigera | redigera wikitext]

I vissa fall kan en petitionsrätt finnas. För att utnyttja den måste petitionen inlämnas av behörig person i behörig form i behörig ordning, och petitionen måste röra myndighetens verksamhetsfält.

Också då det inte finns någon formell petitionsrätt har medborgarna i allmänhet petitionsfrihet: man kan rikta en petition till en myndighet, varvid myndigheten kan välja att ta petitionen till behandling.

Engelska statsskickets historia visar dock petitionsrättens stora betydelse för samhällsutvecklingen, och i Bill of Rights 1689 blev denna rätt uttryckligen tillerkänd varje medborgare. Den ingick i de rättigheter, som av franska revolutionen proklamerades.

Jämförelse med andra skrifter[redigera | redigera wikitext]

En petition bör skiljas från sådana meningsyttringar, som uttrycker endast en viss sinnesstämning, av förhoppning, önskan eller farhåga eller av tacksamhet, erkännande eller ogillande med avseende på förestående eller vidtagna allmänna åtgärder, och vilka framställningar taga form av antingen resolution, som stannar vid själva uttalandet av en viss åsikt, eller adress, varigenom det, som uttalats, skriftligen meddelas den, som av meningsyttringen berörs.

Petition bör vidare skiljas från besvär såsom judiciellt eller administrativt rättsmedel, och ansökan som avser anhängiggörande hos viss myndighet av ett förvaltningsärende, vilket beror av myndighetens åtgärd och omedelbart rör sökanden eller den, för vilken densamma för talan.


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.