Physical Review

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Physical Review
Publikationstyp Akademisk tidskrift
Ämnen fysik
Språk engelska
Frekvens 12 nr/år
Huvudägare American Physical Society
Webbplats http://publish.aps.org/ publish.aps.org

Physical Review är en mycket respekterad vetenskaplig tidskrift med inriktning mot fysik. Den ges sedan 1893 ut av American Physical Society (APS). Physical Review är numera uppdelad i fem olika delar, Physical Review A, B, C, D och E, som behandlar olika forskningsområden. Dessutom finns systertidskrifterna Physical Review Letters och Reviews of Modern Physics som publicerar "letters" (kortfattade viktiga artiklar) respektive översiktsartiklar inom alla områden av fysiken.

De fem delarna har följande innehåll: