Plaqueminekulturen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Plaqueminekulturens utbredningsområde.
Konstruktionen av plattformshögar i Mississippikulturen och närbesläktade kulturer som Plaqueminekulturen.

Plaqueminekulturen är det namn forskningen har givit en högbyggande arkeologisk kultur som blomstrade perioden 1200-1680 bland människor som huvudsakligen bebodde området i Mississippiflodens nedre dalgång, i dagens västra Mississippi och östra Louisiana. Plaqueminekulturen var samtida med Mississippikulturen och liknade denna. Forskningen anser att Plaqueminekulturen uppbars av förfäderna till natchezerna och taensaindianerna.

Uppkomst[redigera | redigera wikitext]

Plaqueminekulturen föregicks av Coles Creek-kulturen och uppstod genom påverkan från Mississippikulturen.

Arkeologiska karaktäristika[redigera | redigera wikitext]

Arkeologiskt skiljer sig Plaqueminekulturen från Mississippikulturen genom att den senare använde ostronskal som tempering vid keramikframställning. Plaqueminekulturen däremot temperade sin keramik med pulvriserad bränd lera, ibland uppblandad med ben, skal eller i vissa fäll väхtdelar. Det finns emellertid många fyndplatser där även tempering med ostronskal förekom, jämte lergodsdekorationer med Mississippimönster. [1]

Ett framträdande inslag i fyndplatser tillhörande Plaqueminekulturen är stora ceremoniella centra med en eller flera stora högar som vetter mot en öppen plats. Högarna är platta pyramidhögar byggda i flera etapper. Ibland finns en eller flera småhögar högst upp. Högarna är ofta byggda ovanpå ruinerna av ett hus eller tempel eller liknande byggnader. Tidigast var byggnaderna runda, men senare var de förmodligen fyrkantiga. De uppfördes i flätverk. Ibland har grunda gravar grävts in i högen. Oftast var dessa gravar avsedda för återbegravningar av kvarlevor ursprungligen begravda på annat håll.

Ackulturation[redigera | redigera wikitext]

Ackulturativt inflytande från Cahokia på Plaqueminekulturen.

Mississippikulturen började spridas söderut längs Mississippiflodens dalgång redan på 1200-talet. Artefakter från Cahokia återfinns redan i Plaqueminekulturens första stadium. Keramikframställningstekniker, ceremoniella föremål och möjligen nya mönster för social stratifiering upptogs i Plaqueminekulturen. Genom en fortskridande ackulturation inskränktes Plaqueminekulturens utbredning och ersattes av Mississippikulturen efter 1350. Natchezer och taensaindianer förde Plaqueminekulturen vidare in i historisk tid. I övrigt uppstod en arkeologisk blandkultur Plaquemine-Mississippi vilken uppbars av förfäderna till de folk som i historisk tid har talat bland annat muskogeanska språk.

Högplatser[redigera | redigera wikitext]

Rekonstruerade ceremoniella centra[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Plaquemine culture, 31 augusti 2012.
  1. ^ Tristram A. Kidder, "Prehistory of the Lower Mississippi Valley After 800 B.C.", Handbook of North American Indians, Volume 14: Southeast (Washington DC: Smithsonian Institution, 2004): 545-559.