Plastikkirurgi

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Plastikkirurgi eller rekonstruktionskirurgi är sådan kirurgi som syftar till att återställa eller förbättra kroppsvävnad.[1] Plastikirurgin kan därför dels återställa kroppsdelar efter sjukdomar och olyckor (till exempel efter cancer), dels företas som skönhetsoperation.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Indisk näsrekonstruktion, illustrerad i "the Gentleman's Magazine" 1794.

Plastikkirurgi är dokumenterat från det antika Indien där rekonstruktion av näsor förekom eftersom avhuggning av näsan var ett vanligt straff. Uttrycket härleds från grekiska plastikos, som betyder skapa/forma; alltså inte från materialnamnet. Plastikkirurgin utgår ifrån den rekonstruktiva plastikkirurgin som började utvecklas under 1900-talets början och som sedermera fick sitt genombrott i och med att tekniker utvecklades i vården av andra världskrigets offer, framförallt brittiska stridspiloter, som brännskadats svårt. Den återskapande kirurgin på barn med läpp-, käk- och gomspalter har även drivit utvecklingen framåt. På 1960-talet utvecklades de första silikonproteserna för bröstförstoring. Plastikkirurgin är den enda medicinska specialiteten som är metodstyrd och inte begränsad till ett specifikt patientklientel. Detta har inneburit att den snabba utvecklingen av nya behandlingsmetoder inom plastikkirurgin lett till att allt fler patientgrupper behandlas inom specialiteten. Som exempel på relativt nya metoder inom plastikkirurgin kan nämnas mikrokirurgi och vävnadsodling (tissue engineering).[2]

Rekonstruktiv plastikkirurgi[redigera | redigera wikitext]

Före och efterbild av rekonstruktiv pastikkirurgi.

Rekonstruktiv plastikkirurgi syftar till att åtgärda eller maskera medfödda eller förvärvade defekter hos patienten, såväl utseendemässiga som funktionella. Det kan röra sig om missbildningar såsom LKG, förvärvade skador såsom brännskador, rekonstruktion efter tumörer eller transsexuell kirurgi (könskorrigering). Även bröstförminskande kirurgi räknas till denna kategori av plastikkirurgi om vissa kriterier uppfylls i kombination med fysiska belastningssymtom som till exempel rygg, nack och bröstsmärta. Denna typ av plastikkirurgi utförs främst inom offentlig sektor.

Estetisk plastikkirurgi[redigera | redigera wikitext]

Höftlyft

Estetisk plastikkirurgi inriktas på att förändra utseendet och/eller motverka det naturliga åldrandet genom att korrigera kosmetiska defekter, så kallade skönhetsoperationer. Estetisk plastikkirurgi utförs huvudsakligen inom den privata sektorn. Man skall dock vara medveten om att gränsen mellan rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi ibland är mycket flytande.

Enligt bedömningar gjorda av Svensk Förening För Estetisk Plastikkirurgi [3] utförs omkring 25 000 plastikkirurgiska inrepp i Sverige per år. Av dessa 25 000 ingrepp utförs omkring 85 procent på kvinnor och 15 procent på män.[3] Andelen män som väljer att genomföra ingrepp ökar dock stadigt i takt med att det blir allt mer socialt accepterat att män i större utsträckning månar om sitt utseende. Till de mer ovanliga och kontroversiella ingreppen hör penisförstoring vilket utförs på runt 100 svenska patienter per år.

De vanligaste ingreppen[redigera | redigera wikitext]

Källhänvisningar[redigera | redigera wikitext]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

Sandell, Kerstin (2001)Att (åter)skapa “det normala”. Bröstoperationer och brännskador i plastikkirurgisk praktik. Lund: Arkiv förlag