Plutonchef

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En plutonchef är en officer eller ett befäl med officers tjänsteställning som för befäl över en pluton.

En plutonchef har ofta kaptens eller löjtnants grad. I det svenska försvaret kan plutonchefen vara yrkesofficer, reservofficer eller värnpliktig officer. Det sistnämnda var vanligt fram till början av 1990-talet, då Sveriges invasionsförsvar med stor numerär, ersattes av ett betydligt mindre insatsförsvar. I de flesta plutoner finns även en ställföreträdande plutonchef, oftast av löjtnants eller fänriks grad.

I USA och Storbritannien är plutonchefen yrkesofficer. Till sin hjälp har denne en underofficer, plutonssergeant, som också är yrkesmilitär.