Polisen i Nederländerna

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Polispatrull.

Polisen i Nederländerna är sedan 1993 en regionalt organiserad statlig polis. Det finns också en mindre paramilitär poliskår, Koninklijke Marechaussee (KMar). Den nederländska marinkåren - Korps Mariniers - har därtill en särskild insatsstyrka för fredstida polisiära uppdrag. I de flesta kommuner finns också en kommunal ordningstjänst - Stadswacht - bestående av obeväpnade men uniformerade anställda och frivilliga.

Polisen[redigera | redigera wikitext]

Polisverksamheten utövas inom ramen för 25 regionala polismyndigheter - regiokorps. Polisregionerna följer i stort sett provinsgränserna, men större provinser (län) kan vara delade i flera regioner. Polismyndighetschef är borgmästaren i regionens största kommun. Vid sin sida har han en polisstyrelse bestående av regionens alla borgmästare och regionens överåklagare. Chef för poliskåren är en polismästare (se nedan). Det finns också en tjugosjätte, central, poliskår med nationellt ansvar - Korps landelijke politiediensten (KLPD). Inrikesministern är polismyndighetschef för KLPD. Från 1945 till 1993 bestod den nederländska polisen av den kommunala polisen och statspolisen - rijkspolitie. Den kommunala polisen, som var underställd inrikesministeriet, verkade i de 62 kommuner som hade mer än 25 000 invånare. Borgmästaren var där polismyndighetschef. Statspolisen verkade i övriga kommuner. Statspoliskåren var underställd justitieministeriet.

Regionala poliskårer[redigera | redigera wikitext]

Nederländernas 25 polisregioner.
 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • IJsselland
 • Twente
 • Noord- en Oost-Gelderland
 • Gelderland-Midden
 • Gelderland-Zuid
 • Utrecht
 • Noord-Holland-Noord
 • Zaanstreek-Waterland
 • Kennemerland
 • Amsterdam-Amstelland
 • Gooi en Vechtstreek
 • Haaglanden
 • Hollands Midden
 • Rotterdam-Rijnmond
 • Zuid-Holland-Zuid
 • Zeeland
 • Midden- en West-Brabant
 • Brabant-Noord
 • Brabant-Zuid-Oost
 • Limburg-Noord
 • Limburg-Zuid
 • Flevoland
Nederländska polisens färgschema för fordon.

KLPD[redigera | redigera wikitext]

Kärnverksamheten i KLPD består av nio huvudaktivitetsområden. Det finns cirka 5 000 anställda i KPLD och hälften arbetar med utredningsverksamhet.

 • Dienst Nationale Recherche (rikskriminalpolis)
  • Bekämpning av nationell och internationell organiserad brottslighet.[1]
 • Dienst Internationale Politiesamenwerking (internationell polissamverkan)
 • Dienst Specialistische Recherche Toepassingen (polisens underrättelsetjänst)[2]
  • Understödjer kampen mot organiserad brottslighet och terrorism med tekniska, taktiska och juridiska medel. Ansvarar för vittnesskydd, avlyssning, bild- och signalspaning, övervakning och infiltration.
 • Dienst Speciale Interventies (nationell insatsstyrka)[3]
  • Bekämpa grov våldsbrottslighet och terrorism. Fungerar även som ledningsorgan för marinkårens insatsstyrka (se nedan) samt KMars och den regionala polisens piketstyrkor.
 • Dienst Verkeerspolitie (trafikpolis)
 • Dienst Waterpolitie (sjöpolis)
 • Dienst Spoorwegpolitie (järnvägspolis)
 • Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (personskydd)
 • Dienst Operationele Samenwerking (operativ samverkan)
  • Härunder lyder larmcentralerna och ett nationellt operativt ledningscentrum.[4]
Nederländsk polis genomför fordonskontroll.
Polis i paraduniform.

Personal och utbildning[redigera | redigera wikitext]

Assistent politiemedewerker = Biträdande polisman

Förkunskapskrav:

 • Minst grundskola (VMBO) på grundläggande program (BBL).

Ålderskrav: minst 17 år.

Utbildning

Anställning som aspirant sker vid en regional polismyndighet. Utbildningen sker på betald arbetstid.

Utbildningen äger rum vid polishögskolans avdelningar i Apeldoorn, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven eller Drachten beroende på vilken anställningsmyndighet aspiranten har.

Utbildningen är 18 månader och består av 12 veckors moduler med växlande teoretisk utbildning vid polisskolan och verksamhetsförlagd utbildning vid anställningsmyndigheten. Utbildningen räknas som gymnasial utbildning på yrkesprogram (MBO-2).

Politiemedewerker = Polisman

Förkunskapskrav:

 • Minst grundskola (VMBO) på yrkesprogram (GL)

Ålderskrav: minst 18 år.

Utbildning

Anställning som aspirant sker vid en regional polismyndighet. Utbildningen sker på betald arbetstid.

Utbildningen äger rum vid polishögskolans avdelningar i Apeldoorn, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven eller Drachten beroende på vilken anställningsmyndighet aspiranten har.

Utbildningen är treårig och består av 12 veckors moduler med växlande teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen räknas som gymnasial utbildning på yrkesprogram (MBO-3).

Allround politiemedewerker = Kvalificerad polisman

Förkunskapskrav:

 • Minst grundskola (VMBO) på kombinerat (KBL) eller teoretiskt program (TL).

Ålderskrav: minst 18 år.

Utbildning

Anställning som aspirant sker vid en regional polismyndighet. Utbildningen sker på betald arbetstid.

Utbildningen äger rum vid polisskolans avdelningar i Apeldoorn, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven eller Drachten beroende på vilken anställningsmyndighet aspiranten har.

Utbildningen är treårig och består av 12 veckors moduler med växlande teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen räknas som gymnasial utbildning på yrkesprogram (MBO-4). För den som har genomgått gymnasium på yrkesprogram (MBO) är utbildningen 2,5 år.

Politiekundige bachelor = Polisexpert på grundnivå

Förkunskapskrav:

 • Lägst gymnasium på yrkesprogram nivå 4 (MBO-4) eller teoretiskt program (HAVO).

Ålderskrav: minst 18 år.

Utbildning

Anställning som aspirant sker vid en regional polismyndighet. Utbildningen sker på betald arbetstid.

Utbildningen äger rum vid polishögskolan i Apeldoorn.

Utbildningen är treårig och består av 12 veckors moduler med växlande teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen räknas som högskoleutbildning på grundnivå (HBO bachelor). För den som har en akademisk examen är utbildningen 2 år.

Recherchekundige master = Utredningsexpert på avancerad nivå

Förkunskapskrav:

Utbildning

Anställning som aspirant sker vid en regional polismyndighet. Utbildningen sker på betald arbetstid.

Utbildningen äger rum vid polishögskolan i Apeldoorn.

Utbildningen är treårig och leder till en akademisk examenavancerad nivå (Masterexamen). Den består av ett års teoretisk och verksamhetsförlagd pre-masterutbildning och två års masterutbildning.

Politiekundige master = Polisexpert på avancerad nivå

Förkunskapskrav:

Utbildning

Tillträde till utbildningen har endast den som är anställd vid en nederländsk polismyndighet som polis eller civilanställd.

Utbildningen ges av polishögskolan i Apeldoorn i samarbete med Canterbury Christ Church University.

Utbildningen är tvåårig och leder till en akademisk examenavancerad nivå (Masterexamen).[5]

Polisens grader och gradbeteckningar[redigera | redigera wikitext]

Gradbeteckningar Grader [6] Lönegrader [7] Lägsta utbildningsnivå [8] Typbefattningar[9] Motsvarande grader vid Koninklijke Marechaussee [10] Motsvarande grader vid den svenska polisen
Dutch Police Rank Eerste Hoofdcommissaris.png Eerste Hoofdcommissaris .. . chef för Korps landelijke politiediensten (KLPD) Brigadgeneral Länspolismästare
Rang Hoofdcommisaris.jpg Hoofdcommissaris 16-17 Politiekundige master polismyndighetschef Överste, Överstelöjtnant Länspolismästare
Rang Commisaris.jpg Commissaris 13 - 16 Politiekundige master biträdande polismyndighetschef, operativ chef, avdelningschef Major Polisöverintendent
Rang Hoofdinspecteur.jpg Hoofdinspecteur 11 -12 Politiekundige bachelor sektionschef Kapten, Löjtnant Polisintendent
Rang Inspecteur.jpg Inspecteur 9 - 10 Politiekundige bachelor sektionschef, gruppchef Fänrik, Förvaltare Poliskommissarie
Rang Brigadier.jpg Brigadier 8 Allround politiemedewerker polisman B Fanjunkare Polisinspektör
Rang Hoofdagent.jpg Hoofdagent 7 Allround politiemedewerker polisman A Förste sergeant Polisassistent
Rang Agent.jpg Agent 6 Politiemedewerker polisman Sergeant Polisassistent
Rang Surveillant.jpg Surveillant 4 - 5 Assistent politiemedewerker biträdande polisman Korpral Not 1
Rang Aspirant.jpg Aspirant .. - polisstudent Menig Polisaspirant
 • Not 1. Biträdande polisman är en befattning som saknar motsvarighet vid den svenska polisen. Det är en polisman som har samma befogenheter som en vanlig polisman, men mer begränsade arbetsuppgifter. Den biträdande polismannen bär inte skjutvapen, men är utrustad med handbojor, pepparspray och batong.

Koninklijke Marechaussee[redigera | redigera wikitext]

Pansarbandvagn från KMar.
Färgschema för KMars fordon.

Koninklijke Marechaussee (KMar), det nederländska gendarmeriet, är en paramilitär polisorganisation med en personalstyrka om 6 800 personer. KMar är den fjärde försvarsgrenen i den nederländska försvarsmakten.

Huvuduppgifter[redigera | redigera wikitext]

 • Bevakning
  • Objektsbevakning
  • Högvaktstjänst
  • Personskydd
  • Bevakning av värdetransporter
  • Bevakning av civila flygplatser
  • Gränsbevakning
 • Flygplatspolis
 • Militärpolis
 • Understöd till den civila polisen, framförallt genom åtta kravallpolisplutoner.
 • Utlänningspolis
  • Gränspolis
  • Migrationspolis
  • Asylpolis
 • Utredningsverksamhet
 • Internationell fredstjänstgöring

Korps Mariniers[redigera | redigera wikitext]

Den nederländska marinkåren är ett militärt truppslag med liknande uppgifter som den svenska Amfibiekåren. Men den har också en särskild insatsstyrka - Unit Interventie Mariniers (UIM) (tidigare kallad Bijzondere Bijstands Eenheid (BBE)) - som sätts in i stället för polisen vid särskilt livshotande situationer i fredstid, som kapningar, gisslantaganden och bortföranden. UIM lyder då under justitieministeriet och dess insatser samordnas av KPLD.

Stadsvakt[redigera | redigera wikitext]

Stadsvakt i Rotterdam under parkeringsövervakning. På högra överarmen bär han tjänstemärket för BOA.

I de flesta nederländska kommuner finns en kommunal ordningstjänst - Stadswacht.

Uppdrag

 • Övervaka ordning och uppförande (slagsmål, hundar, urinering, klotter) på gator, parker, stränder, järnvägsstationer och andra allmänna platser.
 • Skydda medborgare och turister (ingripa vid gatubråk, borttappade barn).
 • Parkeringsövervakning
 • Utfärda ordningsbot för brott mot lokala ordningsföreskrifter.
 • Kontroll av kommunal service (belysning, nedsmutsning med mera).

Befogenheter

En stadsvakt kan i Nederländerna ha befogenhet som buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) vilket betyder att han har begränsade polisiära befogenheter.[11] Han är därvid försedd med ett särskilt tjänstemärke.[12]

Utrustning

Stadsvakterna är uniformerade.[13] De kan vara utrustade med handbojor, kommunikationsradio och tjänstebil, men inga tjänstevapen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.arrestatieteam.nl/eenhedenbinnenland/dienst_speciale_interventies-DSI.php 2010-10-14
 2. ^ http://www.politie.nl/KLPD/organisatieonderdelen/dienst_specialistische_recherche_toepassingen/ 2010-10-14
 3. ^ http://www.politie.nl/KLPD/organisatieonderdelen/dienst_speciale_interventies/ 2010-10-14
 4. ^ http://www.politie.nl/KLPD/organisatieonderdelen/dienst_operationele_samenwerking/ 2010-101-14
 5. ^ http://www.politieacademie.nl/onderwijs/JeCarriereStarten/Pages/PolitiekundigeMaster.aspx 2010-10-12
 6. ^ ’’ BESLUIT van 25 oktober 1994, houdende vaststelling van regels ten aanzien van de rangen van de politie’’ http://www.st-ab.nl/wettennr03/0237-085_Besluit_rangen_politie.htm 2010-10-11
 7. ^ ’’Ibidem’’
 8. ^ http://www.kombijdepolitie.nl/Soortenwerk/Pages/default.aspx 2010-10-12
 9. ^ http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1351988/salaris-bij-de-politie.html 2010-10-11
 10. ^ http://www.vrijwillige-politie.info/content/marechaussee/detail.php?id=9 2010-10-11
 11. ^ "Buitengewoon opsporingsambtenaar" (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitengewoon-opsporingsambtenaar 2011-02-24).
 12. ^ http://www.denhelder.nl/print2.php?menu_id=60&nieuws_id=3481 2011-02-24
 13. ^ "nieuw uniform voor stadswacht in rotterdam" (http://www.rotterdam.nl/nieuw_uniform_voor_stadswacht_in_rotterdam 2011-02-24(.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]