Polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Polissamarbete och straffrättsligt samarbete (PSS eller RIF) var en av Europeiska unionens tre pelare och utgjorde en egen juridisk person. Det utgör sedan Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 istället ett av unionens politikområden. Samarbetet inkluderar bland annat polissamarbete genom Europol och straffrättsligt samarbete genom Eurojust. Särskilda bestämmelser gäller för polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Som regel har Europeiska kommissionen ensamrätt att lägga fram lagförslag, men inom polissamarbete och straffrättsligt samarbete kan lagförslag även initieras av en fjärdedel av medlemsstaterna.

Innan Amsterdamfördraget trädde i kraft 1999 kallades den tredje pelaren för rättsliga och inrikes frågor (RIF). Genom Amsterdamfördraget överfördes politikområdena illegal invandring, visum, asyl och juridiskt samarbete till den överstatliga första pelaren, Europeiska gemenskaperna. I den tredje pelaren kvarstod polissamarbete och straffrättsliga samarbetet, och därav namnbytet. Genom Lissabonfördraget upphörde pelarstrukturen och ersattes av en enda juridisk person, Europeiska unionen. Därmed upplöstes PSS den 1 december 2009.

Inom rådet var konstellationen rådet för rättsliga och inrikes frågor ansvarig för politikområdet.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.