Polynomring

Från Wikipedia

En polynomring är inom matematik en ring konstruerad från en annan ring som kan ses som mängden av alla polynom i ett fixt antal variabler med koefficienter i den ursprungliga ringen.

Polynomringar i en variabel[redigera | redigera wikitext]

Ett polynom i en variabel x med koefficienter i en ring R är ett uttryck på formen:

där är element i R. Med graden av p avses det största k sådant att har en nollskild koefficient.

Polynomringen över R, betecknad mängden av alla polynom med koefficienter i R. är då en ring med operatorerna addition och multiplikation definierade enligt:

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Polynomdivision[redigera | redigera wikitext]

Om d är ett element i vars ledande koefficient är en enhet i R (ett inverterbart element) så finns för alla p i unika element k och r i sådana att k:s grad är strikt mindre än r:s grad och

Speciellt, om K är en kropp gäller ovan för alla element d i .

Polynomringar i flera variabler[redigera | redigera wikitext]

Ett polynom i flera variabler med koefficienter i en ring R definieras analogt med polynom i en variabel, men notationen är omständligare. Vanligtvis definieras ett multiindex som är en n-tippel av heltal och man skriver:

och produkten kallas för ett monom av multigrad . Ett polynom över R definieras då som en linjärkombination av monom med koefficienter i R:

Med graden av ett monom avses:

En polynomring i n variabler över R, är alla polynom med n variabler, dessa kan konstrueras genom att skapa polynomringar av polynomringar, exempelvis är isomorf med .

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Låt där R är en ring. Då gäller:

Generaliseringar[redigera | redigera wikitext]

Polynomringar kan generaliseras på flera olika sätt.

Generaliserade exponenter[redigera | redigera wikitext]

I en polynomring är exponenterna på variablerna heltal, men den avgörande egenskapen för att strukturen ska bli en ring är sambandet

Dvs, att man kan lägga ihop exponenter, en operation som är associativ. En struktur med en binär operator som är associativ kallas för en monoid. Mängden av funktioner med nollskilda värden för endast ändligt många element från en monoid M till en ring R bildar en så kallad monoidring, . En polynomring i n variabler över R är en monoidring , där är monoiden n-tipplar av naturliga tal med addition som binär operator. Man kan utgå från definitionen av en monoidring och konstruera begreppet polynomring som ett specialfall. Andra val av monoider än ger andra typer av monoidringar.

Formella potensserier[redigera | redigera wikitext]

Istället för polynom kan man använda formella potensserier som sina ringelement, då man kan ha oändligt många nollskilda koefficienter. Addition sker komponentvis och multiplikation genom Cauchyprodukten.

Källor[redigera | redigera wikitext]