Hoppa till innehållet

Posttrombotiskt syndrom

Från Wikipedia
Posttrombotiskt syndrom
Posttrombotiskt syndrom och bensår.
Klassifikation och externa resurser
ICD-10I87.0

Posttrombotiskt syndrom innebär att vid djup ventrombos så kan det uppstå skador på venklaffarna som leder till venös insufficiens. Venklaffarna förlorar sin funktion så att blodet stockas distalt i benet och utövar ett ökat hydrostatiskt tryck. Detta leder till ödembildning med dålig tillförsel av näring och syre vilket i sin tur kan leda till kronisk bensvullnad, ödem, trötthet, stumhet i benet, värk och svårbehandlade bensår. [1]

  1. ^ Grefberg, Nils; Johansson, Lars-Göran (2003). Medicinboken - Vård med patienter med invärtes sjukdomar (3:e upplagan). Liber. ISBN 91-47-05190-6