Preskriptiv lingvistik

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Språkvetenskapliga discipliner
Dialektologi
Fonetik
Fonologi
Grammatik
Historisk lingvistik
Lexikologi
Morfologi
Ortografi
Pragmatik
Semantik
Semiotik
Språkfilosofi
Språksociologi
Språktypologi
Retorik
Onomastik

Preskriptiv lingvistik är en term som beskriver idén om att det finns en språkvarieté (dialekt, sociolekt osv) som är rätt, standard och "sann". Preskriptiv lingvistik står i motsats till deskriptiv lingvistik.

Det är preskriptivt att t.ex. argumentera för att det heter "större än jag" istället för "större än mig".