Hoppa till innehållet

Preskriptiv lingvistik

Från Wikipedia

Preskriptiv lingvistik är en term som beskriver idén om att det finns en språkvarieté (dialekt, sociolekt osv) som är rätt, standard och "sann". Preskriptiv lingvistik står i motsats till deskriptiv lingvistik.

Det är preskriptivt att t.ex. argumentera för att det heter "större än jag" istället för "större än mig".