Hoppa till innehållet

Basbelopp

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Prisbasbelopp)

Basbelopp är olika fastställda belopp som används bland annat för beräkning av olika förmåner eller avgifter. De ändras årligen eller mer ofta eftersom avsikten med prisbasbeloppen är att de ska spegla och justera för inflationen i samhället.

Basbelopp i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Prisbasbeloppet, innan 1999 benämnt basbeloppet, räknas fram baserat på konsumentprisindex enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken,[1] men har vissa år justerats genom politiska beslut för att minska kostnaderna. När basbeloppet introducerades 1960 användes det för ATP-systemet men ligger till grund för skattesystemet, dagsböter,[2] flera socialförsäkringar och andra sociala förmåner,[3] bland annat sjukpenning, föräldrapenning, studiebidrag, garantipension och omvårdnadsbidrag. År 2023 var prisbasbeloppet 52 500 kronor.[4] År 2024 höjs basbeloppet till 57 300 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av tilläggspensionspoäng för dem som får pension enligt det gamla systemet, och tidigare för att räkna fram taket till den allmänna pensionen. För 2023 var det 53 500 kr.[4]

Inkomstbasbeloppet används för att beräkna den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålderspension, och för att beräkna räntan i pensionssystemet. Inkomtbasbelopp räknas om med inkomstindex, vilket mäter den allmänna löneutvecklingen. Inkomstbasbeloppet justeras ned om balansen mellan ålderspensionssystemets tillgångar och skulder är negativ. Inkomstbasbeloppet var 74 300 kr för inkomstår 2023.[5][6]

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet räknas ut av Statistiska Centralbyrån (SCB) och fastställs av regeringen.[7] Inkomstbasbeloppet beräknas av Pensionsmyndigheten och fastställs av regeringen.[8]

Ordet basbelopp förekommer i svensk media sedan 1959.[9]

Tabell[redigera | redigera wikitext]

Följande tabell visar den historiska utvecklingen av olika basbelopp samt deras procentuella ändring sedan januari förutvarande år. Största och minsta ändringarna är markerade i fetstil.

År Period Prisbasbelopp Förhöjt prisbasbel Inkomstbasbelopp
(kr)[10] (%/år) (kr)[11] (%/år) (kr)[12][13] (%/år)
1960 jan 4 200
1961 jan 4 300 2,4%
1962 jan 4 500 4,7%
1963 jan-dec 4 700 4,4%
1964 jan-okt 4 800 2,1%
  nov-dec 5 000
1965 jan-aug 5 000 4,2%
  sep-dec 5 200
1966 jan-apr 5 300 6,0%
  maj-dec 5 500
1967 jan-mar 5 500 3,8%
  apr-dec 5 700
1968 jan-feb 5 700 3,6%
  mar-dec 5 800
1969 jan-jul 5 800 1,8%
  aug-dec 6 000
1970 jan-feb 6 000 3,4%
  mar-jul 6 300
  aug-dec 6 400
1971 jan 6 400 6,7%
  feb 6 700
  mar-nov 6 900
  dec 7 100
1972 jan-jun 7 100 10,9%
  jul-dec 7 300
1973 jan 7 300 2,8%
  feb-jul 7 600
  aug-dec 7 900
1974 jan-mar 8 100 11,0%
  apr-nov 8 500
  dec 9 000
1975 jan-jun 9 000 11,1%
  jul-sep 9 400
  okt-dec 9 700
1976 jan-feb 9 700 7,8%
  mar-jun 10 000
  jul-nov 10 400
  dec 10 700
1977 jan-mar 10 700 10,3%
  apr-jun 11 100
  jul-aug 11 500
  sep-dec 11 800
1978 jan 11 800 10,3%
  feb-mar 12 200
  apr-dec 12 600
1979 jan-maj 13 370 13,3%
  jun-sep 13 500
  okt-dec 13 900
1980 jan 13 900 4,0%
  feb 14 400
  mar-jun 14 900
  jul-okt 15 400
  nov-dec 16 100
1981 jan-feb 16 100 15,8%
  mar-maj 16 700
  jun-dec 17 300
1982   17 800 10,6%
1983   19 400 9,0%
1984   20 300 4,6%
1985   21 800 7,4%
1986   23 300 6,9%
1987   24 100 3,4%
1988   25 800 7,1%
1989   27 900 8,1%
1990   29 700 6,5%
1991   32 200 8,4%
1992   33 700 4,7%
1993   34 400 2,1%
1994   35 200 2,3%
1995   35 700 1,4%
1996   36 200 1,4% 36 800
1997   36 300 0,3% 37 000 0,5%
1998   36 400 0,3% 37 100 0,3%
1999   36 400 0,0% 37 200 0,3%
2000   36 600 0,5% 37 300 0,3%
2001   36 900 0,8% 37 700 1,1%
2002   37 900 2,7% 38 700 2,7% 38 800
2003   38 600 1,8% 39 400 1,8% 40 900 5,4%
2004   39 300 1,8% 40 100 1,8% 42 300 3,4%
2005   39 400 0,3% 40 300 0,5% 43 300 2,4%
2006   39 700 0,8% 40 500 0,5% 44 500 2,8%
2007   40 300 1,5% 41 100 1,5% 45 900 3,1%
2008   41 000 1,7% 41 800 1,7% 48 000 4,6%
2009   42 800 4,4% 43 600 4,3% 50 900 6,0%
2010   42 400 -0,9% 43 300 -0,7% 51 100 0,4%
2011   42 800 0,9% 43 700 0,9% 52 100 2,0%
2012   44 000 2,8% 44 900 2,7% 54 600 4,8%
2013   44 500 1,1% 45 400 1,1% 56 600 3,7%
2014   44 400 -0,2% 45 300 -0,2% 56 900 0,5%
2015   44 500 0,2% 45 400 0,2% 58 100 2,1%
2016   44 300 -0,4% 45 200 -0,4% 59 300 2,1%
2017   44 800 1,1% 45 700 1,1% 61 500 3,7%
2018 45 500 1,6% 46 500 1,8% 62 500 1,6%
2019 46 500 2,2% 47 400 1,9% 64 400 3,0%
2020 47 300 1,7% 48 300 1,9% 66 800 3,7%
2021 47 600 0,6% 48 600 0,6% 68 200 2,1%
2022 48 300 1,5% 49 300 1,4% 71 000 4,1%
2023 52 500 8,7% 53 500 8,5% 74 300 4,6%
2024 57 300 9,1% 58 500 9,3% 76 200 2,6%

Framräknande[redigera | redigera wikitext]

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken räknas fram genom att bastalet 36 396 multipliceras med det jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997. Det framräknade prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.[1]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”Socialförsäkringsbalk (2010:110)”. 4 mars 2010. https://lagen.nu/2010:110#K2P7. Läst 2 april 2017. 
 2. ^ ”Riksåklagarens riktlinjer. Beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande.” (pdf). 2011. Arkiverad från originalet den 30 april 2017. https://web.archive.org/web/20170430025527/https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/riktlinjer---riksaklagarens-rar/rar_2007_02_berakning_av_dagsbotsbeloppet_uppdaterad_2011-11-23.pdf. Läst 24 oktober 2017. 
 3. ^ ”basbelopp - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/basbelopp. Läst 16 november 2022. 
 4. ^ [a b] ”Prisbasbelopp för 2023 fastställt”. Regeringskansliet. 5 september 2022. https://www.regeringen.se/artiklar/2022/09/prisbasbelopp-for-2023-faststallt/. 
 5. ^ ”Prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och balanstal”. Regeringskansliet. 3 september 2014. Arkiverad från originalet den 3 november 2014. https://web.archive.org/web/20141103224016/http://www.regeringen.se/sb/d/14810/a/236669. Läst 3 november 2014. 
 6. ^ ”Inkomstbasbelopp och inkomstindex för 2023 fastställt”. Regeringskansliet. 3 november 2022. https://www.regeringen.se/artiklar/2022/11/inkomstbasbelopp-och-inkomstindex-for-ar-2023-faststallt/. 
 7. ^ ”Prisbasbelopp”. Statistiska centralbyrån. 12 juli 2016. Arkiverad från originalet den 9 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161009080203/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Prisbasbelopp/33883/. Läst 25 september 2016. 
 8. ^ ”Tre basbelopp”. AFA Försäkring. Arkiverad från originalet den 3 november 2014. https://web.archive.org/web/20141103224046/http://www.forsakradviajobbet.se/Faktabanken/Basbelopp/. Läst 3 november 2014. 
 9. ^ Från Rondell till Gräddfil: nya ord i svenskan från 40-tal till 80-tal (2. uppl.). Solna: Svenska språknämnden & Esselte studium. 1989. Libris 8348020. ISBN 91-24-35516-X , s. 50
 10. ^ ”Prisbasbelopp 1960-”. Statistiska Centralbyrån. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/prisbasbelopp/prisbasbelopp/. 
 11. ^ ”Förhöjt prisbasbelopp 1996-”. Statistiska Centralbyrån. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/prisbasbelopp/forhojt-prisbasbelopp/. Läst 16 november 2022. 
 12. ^ ”Inkomstbasbelopp - Aktuella nivåer & historik 2002-”. www.bjornlunden.se. https://www.bjornlunden.se/skatt/inkomstbasbelopp. 
 13. ^ ”Så beräknas din pension | Pensionsmyndigheten | Pensionsmyndigheten”. www.pensionsmyndigheten.se. 20 november 2023. https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/om-pensionssystemet/sa-beraknas-din-pension-basbelopp-och-varderegler. 
 14. ^ Rapport kl 18:00 (vid 5m30s), SVT, 28 oktober 2022.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]