Processmodell

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En processmodell beskriver en affärsprocess med hjälp av en visuell representation.

En processmodell kan fånga olika aspekter hos en affärsprocess, där de viktigaste är kontrollflöde, dataflöde och resursflöde. I ett kontrollflöde specificeras aktiviteter samt deras inbördes ordning. I ett dataflöde specificeras vilken data som insamlas, transformeras och transporteras mellan olika aktiviteter. I ett resursflöde specificeras vem eller vilka som kan utföra eller har ansvar för att utföra olika aktiviteter.

Nedan visas ett enkelt exempel på en processmodell som beskriver en orderhanteringsprocess. Rektanglarna beskriver aktiviteter som ingår i processen. Pilarna mellan rektanglarna visar kontrollflödet, d.v.s. i vilken ordning aktiviteterna skall utföras. Resursflödet ges genom de två "simbanorna" Kundservice och Lager som visar vilka aktörer som ansvarar för aktiviteterna. I detta diagram visas inte dataflödet.

Exempel på processmodell

Det här diagrammet är uttryckt i språket BPMN (Business Process Modeling Notation) men det finns också många andra språk för processmodeller, till exempel UML aktivitetsdiagram och YAWL.

Med utgångspunkt från en processmodell kan man skapa stöd för att hantera en process i ett ärendehanteringssystem.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]