Hoppa till innehållet

Prostitution i Egypten

Från Wikipedia

Prostitution i Egypten är illegal sedan år 1949.

Lite är känt om prostitution i det forntida Egypten. Under romersk tid reglerades och beskattades prostitution på samma sätt som i romerska riket.

Den arabiska erövringen och islamiseringen av Egypten avskaffade inte sexhandeln, som tolererades och beskattades. I Eyaletet Egypten reglerades och beskattades sexhandeln i registrerade bordeller, liksom i övriga Osmanska riket.

År 1834 förbjöds prostitution i norra Egypten och alla kvinnliga sexarbetare och professionella dansare förvisades till södra Egypten; 1837 utsträcktes dock förbudet även dit. Hallickar förbjöds 1867 när Khedivatet Egypten bildades. Sexhandeln förekom dock ändå.

Slavhandel med sexslavar till privata harem berördes inte av lagar mot prostitution, eftersom handel med slavkonkubiner till privata harem inte betraktades som prostitution. När slaveriet på papperet upphävdes i Egypten 1877–1884, blev det också vanligt bland både manliga och kvinnliga före detta slavar att sälja sex.

Under Krimkriget på 1850-talet samlades många hallickar och prostituerade i Konstantinopel, för att leva på de brittiska och franska trupperna där, och efter krigsslutet begav sig många av dessa till Egypten; Port Said, som grundades 1859 för att fungera som hamn för Suezkanalen (invigd 1869), kom i egenskap av internationell storhamn mellan Europa och Fjärran Östern, full av militärer och sjömän, att bli ett centrum för den internationella sexhandeln.[1]

Bordellägarna var oftast europeiska kvinnor som själva var före detta prostituerade och skötte sin verksamhet med hjälp av en manlig dragoman eller medhjälpare som mötte nya kvinnor från båten, upprätthöll ordningen och fungerade som servitör och vakt. Fram till 1937 rådde de så kallade Capitulatory-privilegierna i Egypten, vilket placerade utländska medborgare under beskydd av sina konsulat, och deras hem och affärsverksamheter undantogs från lokal beskattning och lagar med rätten att vägra samarbeta med lokal polis, något som utnyttjades av utländska bordellägare i Egypten. [1] Många bordellägare gifte sig därför gärna med män från de franska kolonierna Tunisian och Algeriet för att på så sätt dra nytta av lagen som ställde utländska medborgare utanför det lokala rättssystemet och under konsulära lagar, och vissa kvinnor, både prostituerade och bordellägare, var i själva verket infödda kvinnor från europeiska kolonier.[1]

År 1879 uppskattade en fransk läkare att det fanns 16 000 prostituerade i Egypten.[1] Tiden 1885-1905 kom de europeiska prostituerade främst från Italien, Grekland, Frankrike och Valakiet, medan 1910-talet såg en kraftig ökning av kvinnor från Ryssland, Frankrike, Belgien och Österrike. Utöver europeiska kvinnor fanns det även turkiska, syriska och etiopiska kvinnor.[1]

När Egypten blev ett brittiskt protektorat 1882 blev brittiska myndigheter oroade över den spridningen av sexuella sjukdomar bland deras trupper, och 1885 infördes reglementerad prostitution i Egypten. Europeiska prostituerade besöktes oftast av europeiska läkare från besiktningsbyrån i sin bordell.[1]

Det är känt att det förekom en så kallad vit slavhandel av prostituerade till denna sexhandel, då vissa kvinnor uppges ha anlänt till Egypten under förespegling av anställning i ett annat yrke eller genom äktenskapsförmedling, och lockats in i en skuldfälla.[1][2][3]

I Alexandria etablerades 1904 en lokalavdelning av International Bureau for the Suppression of the Traffic in Women, och ytterligare en lokalavdelning i Port Said 1914, men de europeiska ambassaderna i Egypten ville inte stödja en lag mot sexhandeln då det skulle störa utländska medborgares särskilda rättsliga situation och bordellägarna tillhörde konsulernas mest frekventa klienter.[1]

År 1932 upphävdes den reglementerade prostitutionen, och inga licenser delades därefter ut.

År 1937 förbjöds återigen hallickverksamhet.

1949 års lag förbjöd slutligen uttryckligen alla former av sexarbete.

Prostitution är idag förbjudet i Egypten.

  1. ^ [a b c d e f g h] ”‘She Will Eat Your Shirt’: Foreign Migrant Women as Brothel Keepers in Port Said and along the Suez Canal, 1880–1914.”. Journal of the History of Sexuality. 30 .2 (2021): 161–194. Web.. https://www.academia.edu/62189947/_She_Will_Eat_Your_Shirt_Foreign_Migrant_Women_as_Brothel_Keepers_in_Port_Said_and_along_the_Suez_Canal_1880_1914. 
  2. ^ [1]Biancani, F. (2018). Sex Work in Colonial Egypt: Women, Modernity and the Global Economy. Storbritannien: Bloomsbury Publishing.
  3. ^ [2]Powell, E. T. (2012). Tell This in My Memory: Stories of Enslavement from Egypt, Sudan, and the Ottoman Empire. USA: Stanford University Press.
  • Ditmore, Melissa Hope. Encyclopedia of Prostitution and Sex Work: A-N. Vol. 1.