Protaminer

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Protaminer är starkt basiska proteiner som ersätter histoner under bildningen av spermier. I och med utbytet till protaminer kondenseras (tätpackas) spermiekärnan och DNA blir inaktivt. När den befruktande spermiens kärna packas upp inne i ägget byts protaminerna ut mot histoner och DNA kan åter bli aktivt. Den kondenserade spermiekärnans DNA uppskattas bara uppta cirka 1/6 av en vanlig cells DNA-volym. Den tätpackade spermiekärnan är i det närmaste kristallartad i sin struktur och därför mycket vattenfattig. Det anses att inaktivering, tätpackning och lågt vattenhinnehåll är mycket väsentligt för skyddet av spermiens DNA under transporten till ägget.