Protostomer

Från Wikipedia
Protostomer
Stratigrafisk utbredning: Ediacara - Recent
En bläckfisk, som exempel på en protostom.
Systematik
DomänEukaryota
(orankad)Opisthokonta
RikeDjur
UnderrikeEumetazoa
(orankad)Bilateria
(orankad)Protostomia
Grobben, 1908
Överstammar
Hitta fler artiklar om djur med

Protostomerna (Protostomia, från grekiska "munnen först") är en grupp av djur. Djurriket är, förutom några enkla grupper som nässeldjuren, på en grundläggande nivå uppdelat i två huvudgrupper, protostomer och deuterostomer. De två grupperna identifierades redan på 1800-talet utifrån fundamentala skillnader i den tidiga fosterutvecklingen, och indelningen har under sent 1900-tal kunnat bekräftas med DNA-metoder. Majoriteten av alla kända djurarter tillhör protostomerna.

Protostomerna delas traditionellt in i två huvudgrupper, Ecdysozoa och Lophotrochozoa. Ibland räknas plattmaskarna och deras släktingar som en tredje grupp, Platyzoa. I Ecdysozoa ingår leddjur, rundmaskar och ett antal mindre grupper. I Lophotrochozoa ingår ringmaskar, blötdjur, och ett antal andra mindre grupper. Fylogenetiska studier under 2010-talet har dock pekat på annorlunda indelningar, både inom protostomerna och vad avser deras närmaste släktingar. Bland annat uppvisade de visst stöd för att klomaskar (onychophora) är närmare släkt med björndjur (tartigrada) och leddjur (arthropoda) än med rundmaskar (nematoda) (se Panarthropoda), och för att protostomer och deuterostomer bildar en klad som tillsammans med en systerklad Xenacoelomorpha som består av paradoxmaskar och acoeler utgör gruppen bilateria[1], de tvåsidiga djuren.


Protostomernas stamträd enligt Dunn et al (2008)[2]


Deuterostomia


Protostomia
Lophotrochozoa


Entoprocta
Mollusca
Annelida
Phoronida
BrachiopodaNemertea

Chaetognatha
Bryozoa


Platyzoa


PlatyhelminthesGastrotricha

Rotifera
Myzostomida
AcoelaGnathostomulida


EcdysozoaTardigrada
NematodaNematomorpha


PriapulidaKinorhyncha


Onychophora


Arthropoda


InsectaCrustacea

MyriapodaChelicerata
Hos både protostomer och deuterostomer växer det befruktade ägget först till en ihålig boll av celler kallad blastula, och därefter dras ena sidan av bollen in i innandömet så att embryot blir skålformat, en process som kallas gastrulation. "Skålen" kallas gastrula. Skålens innandöme utvecklas till det vuxna djurets mage. Både protostomer och deuterostomer har som vuxna ett "enkelriktat" matsmältningssystem med en mun i ena änden och ett anus i andra änden. Den fundamentala skillnaden mellan dem är att hos protostomer blir den ursprungliga öppningen i gastrulan till mun, medan hos deuterostomer blir den till anus.