Prototypteori

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Språk
Lingvistik
Allmän lingvistik
Fonetik
Sidor som innehåller IPA
Språkljud
Konsonantljud
Talorgan
Grammatik
Fonologi
Prosodi
Morfologi
Kasus
Lexikologi
Eponymer
Ordklasser
Tempus Aspekt Modus
Syntax
Grammatiska teorier
Pragmatik
Semantik
Stilistik
Dialektologi
Svenska dialekter
Historisk lingvistik
Etymologi
Filologi
Filologer
Lexikografi
Lingvister
Filologer
Runologer
Svenska språkforskare
Språkindelning
Afroasiatiska språk
Altaiska språk
Manchu-tungusspråk
Mongolspråk
Turkspråk
Turkiska
Austroasiatiska språk
Austronesiska språk
Dravidiska språk
EU-språk
Främre Orientens språk
Semitiska språk
Indoeuropeiska språk
Albanska
Baltiska språk
Lettiska
Litauiska
Germanska språk
Engelska
Jiddisch
Nederländska
Nordiska språk
Danska
Isländska
Norska
Svenska
Tyska
Grekiska
Indoiranska språk
Romani
Italiska språk
Romanska språk
Franska
Italienska
Rumänska
Spanska
Latin
Keltiska språk
Brittiska språk
Gaeliska språk
Slaviska språk
Bulgariska
Polska
Ryska
Isolerade språk
Koreanska
Judiska språk
Jiddisch
Kaukasiska språk
Khoisanspråk
Konstgjorda språk
Esperanto
Ido
Volapük
Niger-Kongospråk
Bantuspråk
Mandespråk
Nilo-sahariska språk
Nordamerikanska indianspråk
Eskimåisk-aleutiska språk
Irokesiska språk
Sinotibetanska språk
Kinesiska
Sydamerikanska indianspråk
Tai-Kadaispråk
Uraliska språk
Finsk-ugriska språk
Utdöda språk
Språksociologi
Språkteknologi
Semiotik
Skrift
Alfabet
Indiens skriftsystem
Odechiffrerade skriftsystem
Ortografi
Stavelseskrift
Teckenskrift
Språkinlärning
Språkfilosofi
Språkpolitik
Översättningsteori

Prototypteori är en modell för graderad kategorisering inom kognitionsvetenskapen, där vissa element i en kategori anses mer centrala än andra. Om en person exempelvis ombedes nämna ett exempel på "möbel" fås svaret "stol" betydligt oftare än exempelvis "pall".

Prototypteori spelar även en central roll inom lingvistiken som del av mappningen mellan fonologi och semantik.

Teorin, sådan den formulerades på 1970-talet av Eleanor Rosch med flera, var en radikalt avsteg från tidigare "nödvändiga och tillräckliga villkor" som formulerats i Aristoteles logik, vilket ledde till mängd-teoretiska angreppssätt på semantikämnet. Istället för en definitionsbaserad modell, det vill säga att en fågel är de element som uppfyller kraven "har fjädrar", "har näbb" och "kan flyga" skulle prototypteorin istället säga att fåglar är en mängd icke-jämlika objekt - en gråsparv är en mer prototypisk fågel än en pingvin.

Kognitiv representation av semantiska kategorier[redigera | redigera wikitext]

I sitt arbete Cognitive Representation of Semantic Categories (J Experimental Psychology v. 104:192-233) från 1975 bad Eleanor Rosch 200 amerikanska collegestudenter sätta ett betyg mellan 1 och 7 på hur gott exempel på "möbel" ett antal objekt var, med följande resultat:

1 stol
1 soffa
...
6 gungstol
...
12 skrivbord
13 säng
...
22 bokhylla
27 skåp
29 bänk
...
45 matta
46 kudde
47 papperskorg
49 symaskin
50 spis
54 kylskåp
60 telefon

Även om den exakta rankingen må variera från en kultur till en annan kan man anta att liknande tendenser med stor sannolikhet förekommer i alla kulturer. Andra indicier för att vissa element i en kategori ligger "närmare till hands" än andra kan fås genom experiment som inbegriper:

1. Svarstider: om man frågar om ett prototypiskt element ingår i en mängd (till exempel är gråsparven en fågel) ger det snabbare svar än om man frågar om icke-prototypiska element.
2. Priming: Om man visar upp ett två ord och ber betraktaren avgöra om det är samma ord går det snabbare när orden är för sammanhanget prototypiska element, exempelvis går det snabbare att detektera stol - stol än spis - spis.
3. Exempel: När försökspersonen ombeds nämna ett par exempel i en kategori kommer prototypiska element upp mer ofta.

Litteratur[redigera | redigera wikitext]