Punktmutation

Från Wikipedia

Punktmutation eller genmutation är en mutation som inträffar när en kvävebas byts ut mot en annan eller när två intilliggande kvävebaser byter plats. Punktmutationer är i allmänhet tysta mutationer. Frameshift-mutationer är dock allvarligare och kan i allmänhet inte repareras av cellen.