Put-call parity

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Put-call parity är det engelska uttrycket för ett samband mellan priset på en säljoption (put option) och en köpoption (call option) med samma lösenpris (strike). Put-call parity är oberoende av finansiella modeller och grundas i stället på att det skulle finnas arbitrage-möjligheter ifall optionspriserna avvek från vad sambandet förutsäger.


Put-call parity uttrycks i en enkel matematisk ekvation. Antag att vi har följande samband vid tiden :

där

är köpoptionens pris vid tiden ,
är säljoptionens pris vid tiden ,
är den underliggande aktiens pris vid tiden ,
är optionernas lösenpris (strike).
är priset vid tiden t för en obligation som utlöper vid tiden . Ifall aktien ger utdelning inkluderas den i eftersom optionspriser normalt sett inte justeras för ordinarie utdelningar.

Om obligationens ränta, , antas vara konstant gäller också

.

I detta fall kan vi alltså skriva om put-call parity enligt följande:

Denna vanliga form uttrycks ofta med ord: Skillnaden mellan priset på en köpoption och en säljoption är lika med den underliggande aktiens pris minus det diskonterade lösenpriset.