Put-call parity

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Put–call parity är det engelska uttrycket för ett samband mellan priset på en säljoption (put option) och en köpoption (call option) med samma lösenpris (strike). Put–call parity är oberoende av finansiella modeller och grundas i stället på att det skulle finnas arbitrage–möjligheter ifall optionspriserna avvek från vad sambandet förutsäger.


Put–call parity uttrycks i en enkel matematisk ekvation. Antag att vi har följande samband vid tiden :

där

är köpoptionens pris vid tiden ,
är säljoptionens pris vid tiden ,
är den underliggande aktiens pris vid tiden ,
är optionernas lösenpris (strike).
är priset vid tiden t för en obligation som utlöper vid tiden . Ifall aktien ger utdelning inkluderas den i eftersom optionspriser normalt sett inte justeras för ordinarie utdelningar.

Om obligationens ränta, , antas vara konstant gäller också

.

I detta fall kan vi alltså skriva om put–call parity enligt följande:

Denna vanliga form uttrycks ofta med ord: Skillnaden mellan priset på en köpoption och en säljoption är lika med den underliggande aktiens pris minus det diskonterade lösenpriset.