Puumalavirus

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Puumalavirus
Systematik
FamiljBunyaviridae
SläkteHantavirus
Art''Puumala virus''
Grupp
Grupp V(-)ssRNA

Puumalavirus är ett virus inom släktet hantaanvirus, där minst 23 kända virus ingår. Hantavirusen ingår i familjen Bunyaviridae.[1] Bunyavirida-familjen består av över 300 virus, av vilka många är allvarliga patogener för människan. Familjen är uppdelad i fem olika släkten; Orthobunyavirus, Hantaanvirus, Nairovirus, Phlebovirus och Tospovirus.[2]

Puumalavirus orsakar sjukdomen sorkfeber (Nephropathia epidemica). Viruset sprids av skogssorken (Myodes glarolus) och når sin höjdpunkt samtidigt som populationen av den långsvansade skogssorken når sin, vilket vanligtvis sker vart tredje till fjärde år. Puumalaviruset förekommer i norra och centrala Europa och i Ryssland väster om Uralbergen. Viruset är uppkallat efter orten Puumala i Finland där det första virusisolatet upptäcktes.[3]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Det finns totalt över 20 hantaanvirus beskrivna, vilka alla är kopplade till olika arter av gnagare. Man tror att de olika stammarna har varit bundna till respektive gnagare i miljontals år, och man upptäcker fler hantaanvirus efterhand som man undersöker fler gnagare. Hantaanvirus som är en av de allvarligaste formerna av viruset har en mortalitetsrisk på 5–10 %. Detta virus upptäcktes och gav upphov till blödarfeber hos amerikanska soldater under Koreakriget under 1950-talet. Sorkfeber som orsakas av puumalavirus beskrevs 1934 av två svenska läkare, Gustaf Myhrman och Sten Zetterholm[4], som oberoende av varandra studerat sjukdomen. Viruset upptäcktes i Puumala i Finland och isolerades första gången 1982.[5] 2006-2007 inträffade i norra Sverige det största utbrottet hittills av sorkfeber.[6] Detta gav upphov till en stor ökning i förekomst av antikroppar mot Puumala-virus hos populationen i Norr- och Västerbotten. [7]

Struktur[redigera | redigera wikitext]

Puumalavirus är små, sfäriska virioner med enkelsträngat(ss)RNA med negativ polaritet som arvsmassa och med ett membranhölje runt sig. Två virala glykoproteiner, GN och Gc, förekommer på membranets yta. Viruset är ca 100 nm i diameter och genomet består av tre RNA-segment av negativ polaritet.[8]

Arvsmassa[redigera | redigera wikitext]

Puumalaviruset replikeras i cytoplasman. Eftersom det är ett minussträngat RNA-virus så måste det först kopieras innan virusets proteiner kan translateras.

Virusets livscykel:
 1. Binder till cellytan
 2. Tar sig innanför cellmembranet
 3. Klär av sig proteinskalet och membranet
 4. Transkription och translation
 5. Generna uttrycks och arvsmassan mångfaldigas
 6. Nya viruspartiklar sätts ihop
 7. Frisläppande av nya viruspartiklar.[9]

Patogenes[redigera | redigera wikitext]

Sorkfeber är en zoonos där skogssorken (Myodes glareolus) utgör reservoar. Sorken är enbart bärare av viruset och insjuknar inte själv. Spridningen sker enbart från sork till människa och inte mellan människor. Puumalavirus kan infektera de flesta celler i kroppen. Efter inandning av viruskontaminerade sorkextrakt startar infektionen i lungorna och sprids sedan via blodet. Forskning har visat att Puumalavirus kan vara smittsamt utanför värden i två veckor och i vissa fall även mer. Det förefaller inte som att viruset i sig själv är cellpatogent utan det är den smittades överaktiva immunförsvar som påverkar sjukdomsförloppet av sorkfeber.[1]

Behandling/Provtagning[redigera | redigera wikitext]

Puumalaviruset ger för det mesta upphov till ganska lindriga symptom. Diagnosen ställs genom påvisande av virusspecifikt IgM. Någon behandling som botar sorkfeber finns inte idag, istället försöker man lindra symptomen. Man har testat antiviral behandling med olika preparat, men utan resultat. Inom några veckor läker sjukdomen vanligen ut av sig själv, dialysbehandling krävs i vissa fall.[5]

Förebyggande åtgärder[redigera | redigera wikitext]

För att reducera risken för smitta bör man i första hand försvåra för skogssorkar att få tillgång till utrymmen där människor vistas. Eftersom människor ofta smittas vid inandning av aerosol innehållande viruspartiklar bör man även undvika att röra upp damm där man misstänker att skogssorken har vistats. Det är bättre att våttorka med någon slags lösning som förstör virusets hölje. Under alla omständigheter vid kontakt med sorkar rekommenderas handskar samt noggrann handhygien. Vid risk för luftburen smitta kan man använda andningsskydd (minst filterklass 2).[3]

Område[redigera | redigera wikitext]

Puumalavirus är geografiskt väl avgränsat till norra Sverige, och finns i stort sett bara norr om Dalälven. Förklaringen till detta tycks vara att sorkfeber är en sjukdom där viruset spridits av skogssork via Finland. Eftersom sorkar är djur med mycket små revir så sprids sjukdomen långsamt och endast över land. Det finns fall beskrivna från alla Sveriges landsting, men i många fall har patienten blivit smittad i en annan del av landet än där diagnos ställts. Utanför Sverige finns puumalavirus i stora dela av Europa; främst i Finland och Ryssland men det förekommer även i Danmark, Tyskland, Frankrike och i andra västeuropeiska länder.[3]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Referensmetodik för laboratoriediagnostik Arkiverad 30 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine., juni 2010, A. Mirazimi, J. Klingström, läst 9 maj 2011
 2. ^ Regions of importance for interaction of puumala virus nucleocapsid subunits; Virus genes (2006) 33:169–174, L. Lindgren, M. Lindkvist, A. Överby, C. Ahlm, G. Bucht,A. Holmström.
 3. ^ [a b c] Sorkfeberprognos; Läkartidningen Nr 46, 2007 volym 104, G E. Olsson, M. Hjertqvist, B. Hörnfeldt, Å. Lundqvist
 4. ^ Tärnvik, Arne (1996). Norrländsk uppslagsbok, fjärde bandet. Umeå: Norrlands Universitetsförlag i Umeå AB. sid. 151. ISBN 91-972484-2-8 
 5. ^ [a b] Sorkfeber i Sverige ökar och sprider sig söderut; Läkartidningen Nr 1–2, 2005 volym 102, C. Bergman, M. Arneborn, J. Giesecke.
 6. ^ Pettersson, Lisa; Boman, Jens; Juto, Per; Evander, Magnus; Ahlm, Clas. ”Outbreak of Puumala Virus Infection, Sweden”. Emerging Infectious Diseases 14 (5): sid. 808–810. doi:10.3201/eid1405.071124. ISSN 1080-6040. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2600231/. Läst 28 mars 2017. 
 7. ^ Bergstedt Oscarsson, Kristina; Brorstad, Alette; Baudin, Maria; Lindberg, Anne; Forssén, Annika; Evander, Magnus. ”Human Puumala hantavirus infection in northern Sweden; increased seroprevalence and association to risk and health factors”. BMC infectious diseases 16 (1): sid. 566. doi:10.1186/s12879-016-1879-2. ISSN 1471-2334. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27737653. Läst 28 mars 2017. 
 8. ^ Bunya Viruses; http://virology-online.com/viruses/Arboviruses2.htm, läst 3 juni 2011
 9. ^ Molecular biolog, läst 3 juni 2011