Hoppa till innehållet

Rättsfråga

Från Wikipedia

Rättsfråga är det rättsliga bedömandet av den framlagda fakta.

Man skiljer inom juridiken på rättsfrågan och bevisfrågan (även kallad sakfrågan). Medan man med bevisfrågan menar frågan om vad i målet är att anse för sant, avses med rättsfrågan rättstillämpningen, det vill säga frågan om hur fakta ska bedömas ur rättslig synvinkel. Frågan om person A har slagit person B är en bevisfråga, och frågor om vilken lagbestämmelse som kan tillämpas och vilken påföljden kan bli är en rättsfråga.