Radio Syd

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Skånes Radio Mercur
SändningsområdeSverige
FormatMusik
Startdatum1958, nedlagd 11 september 2002

Radio Syd var en piratradiostation som drevs av Britt Wadner från fartyg i Öresund.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Radio Mercur hittade "nyckeln" - En förutsättning inför det blivande Radio Syd var det danska Radio Mercur, Skandinaviens första professionella piratradio. Personerna bakom det företaget var de första som hade insett den lucka i lagstiftningen som blev "nyckeln" för att kunna kringgå den rigida monopolsituation som rådde inom rundradioverksamhet i de flesta Europeiska länder. Monopolsituationen innebar att det var olagligt för andra än det av staten godkända företaget att sända radioprogram. Lagstiftningen gällde dock endast för sändningar inom det egna landets gränser, men genom att placera radiosändaren på ett fartyg, förankrat utanför ett lands territorialgräns, kunde sändningarna riktas utifrån havet in mot landet ifråga. Det danska företaget hade inlett sina sändningar i augusti 1958 från ett litet fartyg, M/S Cheeta, som ankrats upp i Öresund. Den första "piratradion i Sverige eller reklamfinansierade radion utanför statsmonopolet" IBRA Radio startades 1955 på initiativ av den svenske pingströrelsens ledare Lewi Pethrus. Meningen var att spela in religiösa program i Sverige och sedan sända dessa från ett fartyg i Östersjön. Fartyg för detta ändamål var redan inköpt, ändå blev det äventyret aldrig fullbordat. Men det blev Radio Mercur, och sen även Radio Syd.

Från den 14 december 1958 utnyttjades möjligheten att vända om antennen på M/S Cheeta och ha sändningar riktade mot Sverige, eller åtminstone mot sydvästra delarna av Skåne med fokus på Malmöregionen. Det danska företaget hyrde då ut sändaren under eftermiddagstimmarna till det svenska företaget Skånes Radio Mercur, som ägdes av Nils-Erik Svensson. Programmen spelades in på band i en studio i Landskrona och transporterades ut till Mercurs sändarfartyg M/S Cheeta med hjälp av bland annat fiskebåtar. Skånes Radio Mercur var först i Sverige med topplistor i radio då man presenterade Top Tio. Sändningstiderna från M/S Cheeta delades upp mellan det danska företaget och Skånes Radio Mercur fram till januari 1961 då man bytte till en större båt, Cheeta Mercur II, där möjlighet fanns för samtidiga sändningar för de båda företagen.

Hösten 1961 lämnade Svensson Skånes Radio Mercur och stationen togs över av Britt Wadner som hade börjat på företaget anställd som reklamförsäljare. 1962 döpte hon om stationen till Radio Syd.

Ett helt annat företag som tagit starkt intryck av danska Radio Mercurs tillkomst och den lucka i lagen som var förutsättningen för deras verksamhet, var det svenska Radio Nord, som efter många problem i starten kom igång med sina sändningar den 8 mars 1961. Innan detta hade sändningarna från M/S Cheeta varit något som från svenskt politiskt håll, med den dåvarande socialdemokratiska regeringen under Tage Erlander mest setts som en provinsiell angelägenhet för Skåne. När Radio Nord startade i Stockholmsområdet rörde detta upp den politiska stämningen och gjorde Radio Nord till en så högprioriterad angelägenhet att till och med frågor kring spionaffären Stig Wennerström lades åt sidan. Under våren 1962 stiftades den så kallade "Lex Radio Nord", piratradiolagen, som för Radio Nord innebar att verksamheten fick upphöra, vilket den gjorde, efter 16 månaders sändning, den 30 juni 1962.

För Radio Syd, och företagets alltmer stridbara "piratdrottning" Britt Wadner, och med hjälp från hennes advokat, Henning Sjöström, fick dock lagen en mindre dramatisk innebörd än den fick för Radio Nord. Sjöström och Wadner upptäckte att lagtexten innehöll en formulering, ett tillagt ord om "störning" som - säkert oavsiktligt - försvagade lagtexten. Lagen blev genom detta ord endast tillämpbar ifall radiosändning kunde anses "störande" för annan radioverksamhet. Eftersom Radio Syd sände på en frekvens som inte störde andra kunde lagen alltså inte gälla i deras fall. Detta fick till resultat att Wadner trotsade den nya lagen när den trädde i kraft, och detta blev för henne en flera års hård och uttröttande kamp där hon bland annat fick avtjäna en månads fängelse på Hinsebergs kvinnofängelse. Även annonsörer bötfälldes men fortsatte att annonsera, vilket förstås visade deras mod och stöd för Radio Syds sak, men i längden var det till nackdel för Radio Syd affärsmässigt att i andra media ofta stämplas som "kriminell" och "pirat".

Med Olof Palme som nytillträdd kommunikationsminister 1965 skedde omskrivning av piratradiolagen (1966) som kraftigt stärkte och utvidgade befogenheterna och gjorde det även möjligt att beslagta hus och hem och andra ägodelar från ägaren av Radio Syd.

I januari 1966 tvingades Radio Syds sändarfartyg Cheeta II av en vinterstorm och av svåra isförhållanden bort från läget i Öresund till lite varmare vatten. Vad som i utgångsläget tänktes som enbart ett tillfälligt avbrott i sändningarna blev ändå det definitiva slutet för Radio Syds tillvaro i Öresund. I vågskålen fanns då även den nya piratradiolagens innebörd, som gjorde en fortsatt verksamhet som radiostation omöjlig, till och med för Wadner och Radio Syd. Efter många öden och äventyr, där fartyget under en tid ersatte det forna Radio Nords sändarfartyg, som då hade varit sändarfartyg åt Radio Caroline South innan Cheeta II via Las Palmas de Gran Canaria hamnade i Gambias huvudstad Bathurst, idag Banjul. Här fick Wadner licens att fullt lagligt sända 20 timmar om dygnet, även med svensk halvtimme under turistsäsongen. Wadner byggde även ett populärt hotell som hette Wadner Beach Hotel som låg ungefär 500 m från radiostationen, och Gambia blev under många år ett populärt turistmål för svenskar. Sändarfartyget Cheeta II omvandlades till en flytande nattklubb. Radiostationen bar fortsättningsvis också det namn som stationen haft i Sverige, Radio Syd, och stationens verksamhet där pågick i trettio år, jämfört med de åtta år som det blev i Öresund. Sändningarna från Radio Syd Gambia fick dock sitt hastiga slut den 11 september 2002 när den 83 meter höga antennmasten rasade.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Bildgalleriet[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]