Hoppa till innehållet

Rederi AB Rex

Rex-koncernens tidigare huvudkontor på Strandvägen 23

Rederi AB Rex (Rex-rederierna), var två svenska rederier.

Första bolaget

[redigera | redigera wikitext]

Rederiaktiebolaget Rex grundades 1903 av Waldemar Beijer i Stockholm med syftet att bedriva malmfrakt. Två ångare inköptes, Nord och Drott och då bolaget 1917 köptes upp av Rederi AB Transatlantic och likviderades hade det sammanlagt innhehaft fyra fartyg.

Andra bolaget

[redigera | redigera wikitext]

Med i huvudsak samma intressenter som tidigare bildades 1923 ett andra Rederi AB Rex i Stockholm. Det var åter Waldemar Beijer i kolfirman G. & L. Beijer, Import- och Export AB som var den främste initiativtagaren. Verkställande direktör 1923-1949 var Knut Malkolm Källström, som vid sin död efterträddes av sönerna Ragnar och K. Gunnar.

Affärsidén var som tidigare främst att bedriva malmtransporter och under efterkrigstiden även tankfart. Till en början bestod frakterna mest av trä och trämassa till Storbritannien och kontinenten samt kol och koks på hemresorna. De första årens dåliga konjunkturer medförde att man fick jaga frakter var helst de fanns att få. Då konjunkturen förbättrades i slutet av 1920-talet kunde man inköpa mer tonnage så att flottan 1930 uppgick till 21980 dwt. Från 1933 övergick man till att i huvudsak ha malm som utgående gods. Rederiet köpte till stor del in begagnat tonnage och hade långt in på 1950-talet ångfartyg i drift.

Under andra världskriget drabbades Rex av stora förluster. Vid krigsutbrottet bestod flottan av femton fartyg med sammanlagt 65085 dwt. Sex av de fartygen, om tillsammans 26650 dwt, krigsförliste och tolv besättningsmän omkom. Redan under krigsåren anskaffades tre nya fartyg om 16500 dwt och tre äldre ångare om 9410 dwt. Vid krigsslutet hade Rex en flotta på tolv fartyg om sammanlagt 47845 dwt. Under 1950-talet köptes mest andrahandstonnage, men senare gjordes flera nybeställningar.

Thordén Lines AB i Uddevalla gick i konkurs och Rex köpte 1965 upp återstoden. Man bildade samma år koncernen Transoil tillsammans med ett Göteborgsrederi. I början av 1967 köptes emellertid Rex upp av Salénrederierna, som en tid bibehöll rederinamnet Rex, men även det försvann då Saléns 1975 genomförde en omorganisation.

Övriga bolag

[redigera | redigera wikitext]

Skeppslista för det andra bolaget

[redigera | redigera wikitext]
Fartyg Byggt Varv I tjänst Typ Dödvikt Notering
Aspö 1920 Kalmar 1923-1953 Ångfartyg 2200 F.d. Fylgia. Inköpt 1923. Förlist 1953 och blev vrak.
Ornö 1924 Kockums 1924-1926 Ångfartyg 2525 Förliste utanför Huvudskär och blev vrak.
Elgö 1924- Ångfartyg 3120 Krigsförlist.
Utö 1925- Ångfartyg 2440
Ingarö 1916 Greenock&Grangemouth 1927- Ångfartyg 3320 F.d. Denpark och River Dart. Inköpt 1927. Upphuggen 1929 i Göteborg.
Runmarö 1912 W. Gray & Co 1929-1958 Ångfartyg 4750 F.d. Confield. Inköpt 1929. Upphuggen 1958 i Ystad.
Dalarö 1930- Ångfartyg 6200 Krigsförlist.
Björkö 1933- Ångfartyg 3750
Värmdö 1934- Ångfartyg 4800 Krigsförlist.
Sandö 1935- Ångfartyg 2230 Krigsförlist.
Torö 1936- Ångfartyg Krigsförlist.
Granö 1936- Ångfartyg
Ljusterö 1936- Ångfartyg
Tynningö 1938- Ångfartyg 7700 Krigsförlist.
Rådmansö 1914 J.L. Thompson & Son 1938- Ångfartyg 7700 F.d. Nordic. Inköpt från Transtalantic 1938. Upphuggen 1958 i Ystad.
Korsö 1939- Ångfartyg 4650
Eknö Ångfartyg
Lidingö Ångfartyg
Nämndö Ångfartyg
Fogdö Ångfartyg
Vindö Ångfartyg
Edö Ångfartyg
Muskö Ångfartyg 4300
Skarpö Ångfartyg 4300
Rånö 1947 Oskarshamn 1947-1965 Ångfartyg 2990 Upphuggen 1965 i Hamburg efter kollision.
Harö Ångfartyg 2900
Lovö Ekensbergs varv ?-1950 Tankmotorfartyg 1730 Såld 1950.
Högmarsö 1920 W. Doxford & Son 1948-1957 Ångfartyg 9390 F.d. Sydland. Inköpt 1948 från Rederi AB Tirfing. Såld 1957 till Bermuda. Upphuggen 1958 i Rotterdam.
Tyresö Ångfartyg
Bullerö 1939 Kalmar 1950-1964 Lastmotorfartyg 8850 F.d. Hemland. Inköpt 1950 från Rederi AB Tirfing. Såld 1964 till Grekland. Upphuggen 1971 i Taiwan.
Siarö 1953 Rickmers Werft 1953-1958 Lastmotorfartyg 4736 Såld 1958 till Belgien. Upphuggen 1980 i Taiwan.
Lagnö 1953 Oskarshamn 1953-1962 Lastmotorfartyg 3630 Såld 1962 till Norge. Upphuggen 1982 i Grekland.
Adelsö 1936 W. Doxfords 1954-1964 Lastmotorfartyg 9160 Såld 1964 till Grekland. Upphuggen 1979 i Spanien.
Vettersö 1938 Götaverken 1954-1967 Motortanker 12590 Övergick 1967 till Saléns då Rex köps upp. F.d. W.R. Lundgren. Inköpt 1954. Ombyggd 1955 till malmtanker. Såld 1969 till Liechtenstein. Upphuggen 1969 i Italien.
Hasselö 1939 Götaverken 1955-1967 Motortanker 11685 F.d. Nike. Inköpt 1955. Ombyggd 1955 till malmtanker. Såld 1967 till Göteborg.
Björnö 1955 Howaltdswerke 1955-1967 Lastmotorfartyg 9534 Övergick 1967 till Saléns då Rex köps upp. Upphuggen 1973 efter haveri.
Saltarö 1936 W. Gray & Co 1955-1956 Ångfartyg 7600 F.d. Tordene och Polyana. Inköpt 1955. Förlist 1956 och blev vrak.
Biskopsö 1956 Kockums 1956-1967 Motortanker 19300 Övergick 1967 till Saléns då Rex köps upp. Upphuggen 1984 i Sydkorea.
Lindö 1957 Howaltdswerke 1957-1967 Lastmotorfartyg 5540 Övergick 1967 till Saléns då Rex köps upp. Upphuggen 1979 i Spanien.
Tosterö 1939 Odense 1957-1966 Motortanker 13950 F.d. Inge Maersk. Ombyggd till malmtanker. Upphuggen 1966 i Spanien.
Rindö 1960 Howaltdswerke 1960-? Motortanker 7072 Såld 19? till Norge. Upphuggen 1978 i Brasilien.
Vendelsö 1960 Misubishi Nippon 1960-1967 Motortanker 38940 Övergick 1967 till Saléns då Rex köps upp.
Husarö 1961 Oskarshamn 1961-1967 Motortanker 9378 Övergick 1967 till Saléns då Rex köps upp. Upphuggen 1991 i Bangladesh.
Foglarö 1944 Götaverken 1962-1967 Motortanker 12100 F.d. Rautas. Inköpt 1962. Övergick 1967 till Saléns då Rex köps upp. Upphuggen 1977 i England.
Singö 1962 Howaltdswerke 1962-1967 Motortanker 7176 Övergick 1967 till Saléns då Rex köps upp. Upphuggen 1986 i Grekland.
Segerö 1962 Oskarshamn 1962-1967 Lastmotorfartyg 10337 Övergick 1967 till Saléns då Rex köps upp. Upphuggen 1985 i Brasilien.
Ledarö 1955 Götaverken 1964-1967 Motortanker 12360 Övergick 1967 till Saléns då Rex köps upp. Upphuggen 1985 i Portugal.
  • Gegerfelt, Erik Wilhelm von (1951). ”Rederiaktiebolaget Rex”. Svenska storföretag : kort historik över deras tillkomst och utveckling. D. 3. Stockholm: Seelig i distr. sid. 41-53. Libris 380230 
  • Kommandobryggan.se om Rederi AB Rex