Redovisningskonsult

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En redovisningskonsult är en person som självständigt biträder externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande. Omfattningen av arbetsuppgifterna kan variera från att biträda en större eller mindre organisation med delar av bokföringen eller avstämningar av konton till att helt sköta all löpande redovisning, göra årsbokslut och årsredovisning, sköta löner och betalningar samt hantera kontakter med myndigheter.

Det finns två medlemsorganisationer för redovisningskonsulter i Sverige, tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, (SRF) nu Srf konsulterna och FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Srf konsulterna har cirka 5 500 medlemmar varav drygt 3 500 är auktoriserade redovisningskonsulter.[1] FAR har cirka 6 700 medlemmar, varav cirka 3 400 är auktoriserade redovisningskonsulter.[2]

Auktoriserad redovisningskonsult[redigera | redigera wikitext]

Titeln Auktoriserad redovisningskonsult lanserades 2006 och erhålls av Srf konsulterna och FAR. En Auktoriserad Redovisningskonsult genomgår kvalitetsuppföljning (Srf konsulterna) eller blir kvalitetskontrollerad (FAR) minst vart 6:e år samt genomgår löpande vidareutbildning.

För att erhålla auktorisation krävs teoretiska kunskaper inom redovisning, beskattning samt viss juridik motsvarande akademisk nivå. Därutöver krävs minst 3 års praktisk erfarenhet av arbete som redovisningskonsult.

Den Auktoriserade Redovisningskonsulten är delaktig och har mycket god insyn i kundföretagets ekonomi och är därmed företagarens naturliga ekonomiska rådgivare i frågor som rör ekonomi, administration och företagande. En Auktoriserad Redovisningskonsult kan också arbeta med affärsrådgivning som är mer inriktad på styrning och förslag avseende strategiska beslut i kundföretagen.

En Srf Auktoriserad Redovisningskonsult ska arbeta enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag. Detta är ett regelverk som syftar till att uppnå hög kvalitet på redovisning och rapportering. När kraven i Rex är uppfyllda kan en Auktoriserad Redovisningskonsult bekräfta detta genom att upprätta en Rapport om årsbokslutet eller årsredovisningen till uppdragsgivaren/kundföretaget.

Penningtvättslagstiftning[redigera | redigera wikitext]

Redovisningskonsulter omfattas av penningtvättslagstiftningen och ska vara anmälda till penningtvättsregistret[3] enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2009:62.[4] Redovisningskonsulterna ska rapportera till Finanspolisen ifall de misstänker penningtvätt eller att bolaget används för finansiering av terrorism. Länsstyrelserna i Stockholm, Göteborg och Skåne utövar tillsyn över redovisningskonsulterna och ska se till att de har rutiner för rapportering till Finanspolisen, utbildning av sin personal och skydd av egen personal m.m.[5]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]