Regeringen Branting II

Från Wikipedia
Regeringen Branting II
Sveriges regering


Statschef
Statschef Gustaf V
Tidsperiod
Tillträde 13 oktober 1921
Frånträde 19 april 1923
Ministrar och partier
Statsminister Hjalmar Branting
Regeringsparti(er) Socialdemokraterna
Status i parlamentet minoritetsregering
Oppositionsparti(er) Allmänna valmansförbundet
Liberala samlingspartiet
Bondeförbundet
Sveriges kommunistiska parti
Sveriges socialdemokratiska vänsterparti
Historik
Val 1921
Senaste valet
93 / 230
Mandatperiod(er) 1922-1924
Företrädare von Sydow
Efterträdare Trygger

Regeringen Branting II var en svensk regering som tillträdde den 13 oktober 1921 och satt fram till den 19 april 1923.

Vid andrakammarvalet 1921 fick Socialdemokraterna 36,2 procent av rösterna och Hjalmar Branting fick i uppdrag att bilda regering.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Regeringen hade en krävande uppgift framför sig, nämligen att leda Sverige genom den utmanande övergången från krigskonjunkturer till fredsförhållanden med minskande statsinkomster.[1] Regeringen fick allmänt erkännande för flera av sina åtgärder, särskilt den kraftiga minskningen av statens utgifter som genomfördes av finansminister Fredrik Vilhelm Thorsson. En populär åtgärd var den omfattande "kommittéslakten" där cirka fem sjättedelar av de pengakrävande kommittéer och utredningar som var verksamma lades ned eller uppmanades att snabbt lämna sina betänkanden.[1]

Samtidigt stod regeringen inför hårda strider angående sin politik för att bekämpa arbetslöshet och förhållandet gentemot Sovjetunionen. Det handelsavtal som regeringen föreslog med den nya kommuniststaten i öst avslogs av riksdagen eftersom det inte ansågs tillfredsställande nog för svenska medborgare som krävde ersättning för egendom som gått förlorad eller tagits i beslag under bolsjevikrevolutionen.[1]

Diskussionen i början av 1920-talet om försäljning av alkohol hade tvingat alla partier att ta ställning. Den socialdemokratiska partikongressen 1920 förklarade att riksdagen inte borde gå med på förbudslagstiftning om inte en folkomröstning gav två tredjedelars majoritet för ett förbud. Denna regering anordnade en sådan folkomröstning, som slutade med en knapp övervikt för förbudsmotståndarna.

Riksdagen hade 1922 beslutat att anställda i arbetsmarknadskonflikt inte skulle erhålla arbetslöshetsunderstöd. I början av 1923 utbröt en konflikt inom industrin och 4 000 arbetare blev av arbetslöshetskommissionen avstängda från understöd. Regeringen Branting föreslog i en proposition till riksdagen att rätten till understöd skulle kvarstå för de som varit arbetslösa i minst sex månader. När propositionen avslogs av första kammaren avgick regeringen den 6 april 1923.

Statsråd[redigera | redigera wikitext]

* Statsminister eller departementschef

Titel Namn Tillträdde Avgick Parti
Statsminister Hjalmar Branting13 oktober 192119 april 1923Socialdemokraterna
Justitieminister Assar Åkerman13 oktober 192119 april 1923Socialdemokraterna
Utrikesminister Hjalmar Branting13 oktober 192119 april 1923Socialdemokraterna
Försvarsminister Per Albin Hansson13 oktober 192119 april 1923Socialdemokraterna
Socialminister Herman Lindqvist13 oktober 192119 april 1923Socialdemokraterna
Kommunikationsminister Anders Örne13 oktober 192119 april 1923Socialdemokraterna
Finansminister Fredrik Vilhelm Thorsson13 oktober 192119 april 1923Socialdemokraterna
Ecklesiastikminister Olof Olsson13 oktober 192119 april 1923Socialdemokraterna
Jordbruksminister Sven Linders13 oktober 192119 april 1923Socialdemokraterna
Handelsminister Carl Svensson13 oktober 192119 april 1923Socialdemokraterna
Konsultativa statsråd
Konsultativt statsråd Rickard Sandler13 oktober 192119 april 1923Socialdemokraterna
Konsultativt statsråd Torsten Nothin13 oktober 192119 april 1923Socialdemokraterna
Konsultativt statsråd Karl Schlyter13 oktober 192119 april 1923Socialdemokraterna

Källor[redigera | redigera wikitext]

Företrädare:
Regeringen von Sydow
Sveriges regering
1921-1923
Efterträdare:
Regeringen Trygger