Regeringskonferens

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
En regeringskonferens kan sammankallas av Europeiska rådet.
Europeiska rådet när det 2007 signerade Lissabonfördraget.

Regeringskonferens är ett förfarande som inleds på begäran av Europeiska rådet och som syftar till att utarbeta ett nytt fördrag inom Europeiska unionen (EU). Enligt EU:s fördrag kan en regeringskonferens endast sammankallas av Europeiska rådet och den består av representanter från medlemsstaterna samt från Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Även representanter från kandidatländerna kan delta i konferensens arbete, men de kan inte blockera beslut som kräver enhällighet.

En regeringskonferens arbete avslutas med ett sammanträde i Europeiska rådet, där stora problem i förhandlingarna avgörs och det slutgiltiga politiska avtalet antas. Den slutgiltiga fördragstexten fastställs på alla Europeiska unionens officiella språk av juridiska och lingvistiska experter från medlemsstaterna. Först därefter kan fördragstexten signeras av Europeiska rådets medlemmar och ratificeras i medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser. Ett nytt fördrag kan inte träda i kraft förrän det har ratificerats av alla medlemsstater och deponerats hos depositarien, som för EU:s fördrag är italienska regeringen i Rom.

En regeringskonferens arbete kan föregås av ett konvent. Vid utarbetningen av Europeiska konstitutionen föregicks regeringskonferensens arbete av europeiska konventet.

Sedan fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG-fördraget) i början av 1950-talet har ett flertal regeringskonferenser ägt rum. 1956 hölls en regeringskonferens om upprättandet av en ekonomisk gemenskap och en atomenergigemenskap. Detta ledde fram till fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget) och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom-fördraget) 1957.

1986 utarbetade en annan regeringskonferens Europeiska enhetsakten, och 1992 utarbetades fördraget om Europeiska unionen. Sedan dess har ytterligare regeringskonferenser sammankallats. 1997 utarbetades Amsterdamfördraget, 2001 Nicefördraget, 2004 Europeiska konstitutionen och 2007 Lissabonfördraget.

Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009 infördes ett nytt ändringsförfarande, som gör det möjligt för Europeiska rådet att inom vissa områden anta fördragsändringar utan att behöva sammankalla en regeringskonferens.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.