Region Norrbotten

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Region Norrbotten
HuvudortLuleå
Inrättat1863
LänNorrbottens län
SjukvårdsregionNorra sjukvårdsregionen
Antal kommuner14
Fullmäktigeledamöter71
Antal valkretsar1
Webbplatswww.norrbotten.se

Region Norrbotten, tidigare Norrbottens läns landsting, är en region för de 249 379 invånarna i Norrbottens län. Region Norrbotten är länets största arbetsgivare med omkring 7 000 anställda. Regionen har fyra olika verksamhetsområden: hälso- och sjukvård och tandvård, regional utveckling, kultur och utbildning samt länsteknik och service.

Landstinget ombildades till en region den 1 januari 2017.[1]

Syfte[redigera | redigera wikitext]

Region Norrbottens främsta uppgift är att tillhandahålla hälso- och sjukvård, folktandvård och viss utbildning till invånarna i Norrbottens län. Regionen har även ett visst ansvar för den regionala utvecklingen i Norrbottens län, vilket sker genom ekonomiskt stöd till kultur, kollektivtrafik och mindre företag.

Kommuner[redigera | redigera wikitext]

Region Norrbottens valkretsar vid val till regionfullmäktige.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Region Norrbotten är en politiskt styrd organisation med regionfullmäktige som högsta politiska organ. Väljarna är med och utser de 71 politiker som utgör regionfullmäktige. Regionstyrelsen, som består av 15 ledamöter har det verkställande politiska ansvaret och förbereder alla frågor innan de beslutas i regionfullmäktige.

Regionens driftorganisation består av regiondirektören med stab som arbetar utifrån en samlad årsplan. Regiondirektörens stab består av sex avdelningar: ekonomi- och planering, personal, kommunikation, utveckling, verksamhet och regional utveckling. Driftsorganisationen är utöver regiondirektörens stab indelad i fem divisioner som verkar över hela länet.

Division Närsjukvård[redigera | redigera wikitext]

Division Närsjukvård har i uppdrag att utveckla den sjukvård som är vanligt förekommande i befolkningen och ofta återkommande för individen. Fokus ligger på att förbättra vården för personer med sammansatta behov. Närsjukvårdens verksamheter bedrivs vid Norrbottens fem sjukhus och 33 hälsocentraler. Divisionen har 3 500 medarbetare och omfattar fyra verksamhetsområden:

 • Akut omhändertagande
 • Medicin/Rehabilitering/Geriatrik
 • Primärvård
 • Vuxenpsykiatri

Division Länssjukvård[redigera | redigera wikitext]

Divisionen har i uppdrag att utveckla länssjukvården i Norrbotten med särskilt fokus på att stärka Sunderby sjukhus som ett kompetenscentrum för hela länets hälso- och sjukvård.

Länssjukvårdens verksamhet bedrivs vid Norrbottens fem sjukhus, de har 1 900 medarbetare och består av tio verksamhetsområden samt medicinsk strålningsfysik:

 • Anestesi/ Operation/ Intensivvård
 • Allmänkirurgi/Urologi
 • Barnsjukvård
 • Bild- och funktionsmedicin
 • Obstetrik/ Gynekologi
 • Laboratoriemedicin
 • Länsenheten för särskilt stöd (LSS)
 • Ortopedi
 • Ögon
 • Öron/ Näsa/ Hals och käkkirurgi

Division Folktandvård[redigera | redigera wikitext]

Folktandvården arbetar aktivt för att förhindra sjukdom i tänder och mun hos alla norrbottningar. Landstinget har ansvar för barn och ungas tandvård till det år man fyller 19. Folktandvården svarar också för tandvård för asylsökande, uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre- och funktionshindrade samt specialisttandvård för hela länets befolkning. Folktandvården bedriver allmäntandvård till den vuxna befolkningen i länet i konkurrens med privata tandvårdsproducenter.

I Norrbotten finns det ett 30-tal Folktandvårdskliniker med cirka 150 allmän- och specialisttandläkare och över 300 tandsköterskor, tandtekniker och tandhygienister. Norrbotten har en heltäckande specialisttandvård, där specialisterna regelbundet besöker Folktandvårdskliniker i glesbefolkade länsdelar för att erbjuda tandvård oavsett var man bor. [1]

Division Kultur och utbildning (ingår nu i Division Regional utveckling)[redigera | redigera wikitext]

Före detta Division kultur och utbildning har det samlade ansvaret för regionens insatser inom kultur och naturbruksutbildning. Inom kulturområdet finns de egna verksamheterna Norrbottensmusiken, Norrbottens museum och Norrbottens länsbibliotek. Regionen ansvarar även tillsammans med Luleå kommun för Norrbottensteatern och tillsammans med Piteå kommun för Dans i Nord.

Regionen drev tidigare naturbruksutbildning vid Grans Naturbruksskola i Öjebyn och Kalix Naturbruksgymnasium.

Division Länsteknik[redigera | redigera wikitext]

Division Länsteknik är en länsorganisation med ett strategiskt uppdrag att utveckla och förvalta regionens tekniska infrastruktur och säkerställa patientsäkra IT- och medicintekniska lösningar. Divisionen är en stödfunktion för regionens samtliga verksamheter. Divisionen har 140 medarbetare och fem verksamhetsområden:

 • Medicinsk Teknik
 • Infrastruktur
 • Vårdsystem
 • Administrativa system
 • Teknikakuten (support)

Division Service[redigera | redigera wikitext]

Division Service ska styra, leda och producera stödfunktioner till Region Norrbottens verksamheter. De fungerar som kompetenscentrum inom sina ansvarsområden och ger god service genom att verka för hög kvalitet, effektivitet, tillgänglighet, en väl fungerande samverkan och ständig utveckling. De ansvarar bland annat för ägande och värdesäkring av fastigheter, skanning och arkivering av dokument. De har även ansvar för städning, kundnära service till patienter, besökare och personal. Dessutom tar divisionen hand om tillhandahållande av mat, förbrukningsartiklar och hjälpmedel, upphandling av varor och tjänster, administration av löner, pensioner och ekonomiska transaktioner.[2][död länk]

Regional utveckling[redigera | redigera wikitext]

Regionens regionala utvecklingsansvar har sin grund i dess roll som enda folkvalda organ på regional nivå. Målet är att bidra till bättre förutsättningar för en attraktiv region med tillväxt och välfärd i alla delar av länet. Arbetet utgår från en helhetssyn baserad på hållbar utveckling, ökad jämställdhet, mångfald och integration. Tillsammans med länsstyrelsen, kommunerna, företag och organisationer bidrar regionen till att skapa förutsättningar för regional utveckling. Regionrn har möjlighet att starta och driva projekt som utvecklar regionen men som ingen enskild organisation eller kommun kan hantera själva. Flera av projekten övergår senare i ordinarie verksamhet, antingen inom regionen eller med någon annan huvudman.[3]

Sjukhus[redigera | redigera wikitext]

Politik[redigera | redigera wikitext]

Socialdemokraterna var det största partiet i samtliga landstingsval från valet 1934 till valet 2018. Partiet har också haft egen majoritet från och med valet 1970 till och med valet 1991. I valet 2018 blev Norrbottens sjukvårdsparti det största partit.

Regionstyrelsens ordförande (före 2017 landstingsstyrelsen)[redigera | redigera wikitext]

Namn Tillträdde Avgick
S Kent Ögren ? 31 december 2014
S Maria Stenberg 1 januari 2015 31 augusti 2018 (avgick i förtid)
V Glenn Berggård (t.f.) 1 september 2018 31 december 2018
NS Kenneth Backgård[2] 1 januari 2019

Politiska styren i Region Norrbotten (f d Norrbottens läns landsting)[redigera | redigera wikitext]

År Partier
1994-1998[3] S
1998-2002[3] S V
2002-2006[3] S V MP
2006-2010[3] S V MP
2010-2014[3] S V MP
2014-2018[3] S V MP
2018-[4] NS M C

Regionstyrelsen[redigera | redigera wikitext]

Presidium 2018–2022
Ordförande NS Kenneth Backgård
Vice ordförande M Linda Frohm

Totalt har regionstyrelsen 15 ledamöter. Norrbottens sjukvårdsparti och socialdemokraterna har 5 ledamöter vardera, moderaterna har 2 ledamöter medan centerpartiet, sverigedemokraterna och vänsterpartiet har 1 ledamot vardera.[5]

Regionfullmäktige[redigera | redigera wikitext]

Presidium 2018–2022
Ordförande NS Margareta Henricsson
Förste vice ordförande S Sven Holmqvist
Andre vice ordförande M Birgit Meier Thunborg
Nämnd Ordförande Vice ordförande
Patientnämnden NS Margareta Dahlén M Anita Sköld
Regionala utvecklingsnämnden NS Tomas Vedestig M Anders Josefsson

Mandatfördelning i valen 1916–1966[redigera | redigera wikitext]

ValårVSÖVRCFRFPMGrafisk presentation, mandat och valdeltagandeTOT%Könsfördelning (M/K)
1916171116
171116
4458,6
191869820
69820
4351,5
1919141111112
141112
4062,8
40
19229242419
9242419
4030,2
40
19267112516
7112516
4147,1
41
19306122418
6122418
4254,5
42
19348164114
816414
4359,1
43
19381021419
102149
4557,8
45
1942825410
825410
4760,5
45
19461223446
1223446
4967,9
46
1950927555
927555
5177,5
48
19541133468
1133468
6276,1
55
19581036629
103669
6374,6
55
19621040547
1040547
6678,2
60
19661231966
1231966
6480,0
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Mandatfördelning i valen 1970–2022[redigera | redigera wikitext]

ValårVSMPSDNSCLKDMGrafisk presentation, mandat och valdeltagandeTOT%Könsfördelning (M/K)
19701038944
1038944
6586,3
58
197310361214
1036124
6389,4
55
19768371255
8371255
6789,4
5215
19797391047
7391047
6789,1
4819
19827439228
74398
7189,1
4724
1985743768
743768
7187,6
4229
19887423766
7423766
7183,6
4328
19917407638
7407638
7183,2
4031
199463419435
63419435
7185,4
3932
19981232113247
123211347
7179,23
4130
20028273174435
8273174435
7178,10
4130
20066312134438
631134438
7178,67
4229
2010633313439
633313439
7181,61
4427
20146273319436
6273319436
7182,79
4031
201862352746
62352746
7184,06
3833
2022731964410
731964410
7180,63
3635
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]