Region Stockholm

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Region Stockholm
Landstingsflaggan 2012.jpg
Region Stockholms flagga (2012)
HuvudortStockholm
Inrättat1971
LandskapUppland, Södermanland
LänStockholms län
SjukvårdsregionStockholms sjukvårdsregion
Antal kommuner26
Fullmäktigeledamöter149
Antal valkretsar12
Webbplatswww.sll.se

Region Stockholm är en region som omfattar Stockholms län, med 26 primärkommuner och 2 408 360 invånare (2021). Region Stockholm ansvarar, liksom andra regioner, främst för samhällets offentligt finansierade hälso- och sjukvård. Region Stockholm står också för kollektivtrafiken i länet genom Storstockholms lokaltrafik. Dessutom har region Stockholm även ett visst ansvar för den regionala utvecklingen i länet och bedriver kulturell verksamhet. Region Stockholms budget är cirka 104 miljarder kronor (2019) och har drygt 40 000 anställda, främst inom sjukvården. Regionskatten är 12,08 kronor (2019).

Namnbyte och utökat ansvar[redigera | redigera wikitext]

Den 1 januari 2019 bytte Stockholms läns landsting namn till Region Stockholm. Beslutet fattades i samband med att landstingsfullmäktige fastställde landstingets budget för 2019, och med stöd av en lagändring som beslutades i Sveriges riksdag i juni 2018.[1][2] Utöver landstingets tidigare verksamhet (som särskilt omfattar sjukvård i Stockholms län, Storstockholms lokaltrafik, Waxholmsbolaget och kultur) kommer regionen ha ansvar för fysisk planering och utveckling av infrastruktur i Stockholms län.[3][4]

Den 1 januari 2020 ändrades kommunallagen och det formella namnet för landsting byttes till region.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Landstingshuset på Kungsholmen i Stockholm
Landstingsarkivet i Flemingsberg.

När landstingen ursprungligen inrättades, 1863, ingick Stockholms stad varken i länet eller i landstinget, utan utgjorde en separat enhet under Överståthållarämbetet och skötte själv sina landstingsangelägenheter. Under 1900-talet växte Storstockholm fram med en gemensam arbets- och bostadsmarknad. En samordning blev alltmer nödvändig. Ett förslag om ett ”storlandsting” lades fram. 1966 inrättades Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor och 1971 kom Stockholms läns landsting att omfatta hela länet. Den statliga regionalförvaltningen hade samordnats redan 1968 genom att Stockholm införlivats i Stockholms län.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Region Stockholm är, som alla regioner, en politiskt styrd organisation med regionfullmäktige som högsta beslutande organ. Regionstyrelsen har det verkställande politiska ansvaret och bereder ärenden som behandlas i regionfullmäktige. Majoritetspartiernas regionråd har ansvar för att förbereda ärenden och bildar tillsammans regionrådsberedningen, som kan beskrivas som regionens regering. Även oppositionspartierna har regionråd och arvoderade gruppledare, men dessa ingår inte i regionrådsberedningen och saknar formella uppgifter.

Den centrala förvaltningsorganisationen heter regionstyrelsens förvaltning. Den har ansvar för bland annat gemensamma IT-frågor, personalstrategiska frågor, gemensamma upphandlingar, frågor som hör samman med regionens roll som ägare av sjukhus och primärvård, samt tillväxt-, miljö och regionplaneringsfrågor. Hälso- och sjukvårdsfrågorna sköts av hälso- och sjukvårdsnämnden och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Här ligger bland annat ansvaret för avtalen med olika vårdproducenter, samt informations- och rådgivningstjänsten Vårdguiden. Från 2011 finns även en trafiknämnd, som har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken till lands och sjöss.[5]

Regionens politiska ledning och ledningen för regionstyrelsens förvaltning har sina kanslier i Landstingshuset (tidigare Garnisonssjukhuset) vid Hantverkargatan 45 på Kungsholmen i Stockholm. Där finns också sammanträdeslokaler för regionfullmäktige och regionstyrelsen. Regionen har även administrativa funktioner förlagda till flera andra adresser i Stockholm.

Politik[redigera | redigera wikitext]

Landstingsfullmäktige sammanträder i Landstingshuset i Stockholm, augusti 2009

Regionfullmäktige har 149 ledamöter som sammanträder åtta gånger per år. Moderata samlingspartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet bildar tillsammans en majoritet under mandatperioden 2018–2022.[6]

Lista över styrande regionråd:

Oppositionen har följande oppositionsregionråd:


Mandatfördelning i valen 1916–1966[redigera | redigera wikitext]

ValårVSSPÖVRCFRFPMGrafisk presentation, mandat och valdeltagandeTOT%Könsfördelning (M/K)
191611934
11934
5448,9
1918171730
17730
5547,8
19192413915
243915
5256,4
52
1922253818
253818
5434,3
54
1926284717
284717
5648,6
56
1930315122
31522
5954,7
59
19343316217
33617
5960,8
59
1938393613
393613
6165,0
56
19421365713
365713
6264,9
54
194663451210
63451210
6770,9
59
19501374238
374238
7381,1
64
195424452515
4452515
9180,0
81
195814861726
4861726
9880,4
8315
196225762624
5762624
11581,4
9223
1966652113331
652113331
13383,2
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Mandatfördelning i valen 1970–2018[redigera | redigera wikitext]

ValårVSMPSDCLKDMGrafisk presentation, mandat och valdeltagandeTOT%Könsfördelning (M/K)
1970568183325
68183325
14989,9
11435
19731061291633
1061291633
14989,9
11138
19761161222035
1161222035
14989,1
10346
19791459161842
1459161842
14987,3
9752
1982136414949
136414949
14987,8
8663
1985126072446
126072446
14986,1
8762
19881160882339
1160882339
14982,3
8663
19919495621752
949621752
14982,3
8564
19941260881546
1260881546
14982,3
7970
199817467131452
17467131452
14977,47
7475
200214547261137
14547261137
14977,58
6980
2006104310616955
104310616955
14979,11
7772
2010103915615757
103915615757
14981,15
7772
20141241159713943
1241159713943
14981,48
7673
2018164081512121234
164081512121234
14982,41
7475
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Framträdande politiker[redigera | redigera wikitext]

Finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting:

Landstingsstyrelsens (fram till 1992 kallat Förvaltningsutskottet) ordförande:

Valkretsar[redigera | redigera wikitext]

Valkretsar vid val till regionfullmäktige i Region Stockholm.

I regionvalet omfattar länet tolv valkretsar, sex i Stockholms kommun och sex i yttre länet.

Beställare–utförare[redigera | redigera wikitext]

Region Stockholm tillämpar en ansvarsfördelning som innebär att man skiljer på rollerna som beställare, utförare och ägare. Det gäller både inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

De folkvalda politikerna sätter, med stöd av de centrala förvaltningarna i regionstyrelsens förvaltning (LSF) och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) upp ramarna för hur regionens olika åtaganden ska uppfyllas. Det gäller till exempel skatteuttag, taxor, dimensionering och uppdragsformuleringar. Delar av verksamheten utförs sedan av regionägda bolag eller förvaltningar, medan andra delar utförs av externa entreprenörer. Inom hälso- och sjukvården är fördelningen att cirka 70 procent av kostnaderna för den totala ”sjukvårdsproduktionen” gäller regionägda verksamheter, medan cirka 30 procent gäller privata aktörer.

Relationerna mellan beställaren och utföraren regleras i avtal mellan parterna. Vissa verksamheter upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) med anbud och tilldelningsbeslut som går till den verksamhet som bäst lever upp till upphandlingskriterierna.

Andra verksamheter arbetar med stöd av att regionen har auktoriserat dem som vårdgivare. Det gäller till exempel husläkarverksamhet, samt barnavårds- och mödravårdscentraler som ingår i Vårdval Stockholm. Här ställs samma krav på regionägda och externt ägda verksamheter, och de för samma ersättning.

Vården på akutsjukhusen regleras genom direktavtal mellan regionen och de olika verksamheterna.

I Norrtälje ansvarar Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för huvuddelen av hälso- och sjukvården. Förbundet ansvarar dessutom för omsorgsverksamhet till äldre och dem med funktionsnedsättning.

Regionägda bolag och förvaltningar[redigera | redigera wikitext]

Allt fler av de regionägda verksamheterna är idag aktiebolag under ledning av en verkställande direktör. Styrelserna i dessa bolag består oftast inte av politiker, utan av personer som tillsatts på professionella meriter.

Följande verksamheter bedrivs som aktiebolag under det regelverk som stadgas i aktiebolagslagen: Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje sjukhus, Norrtälje sjukhus (drivs av Tiohundra AB som ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, där regionen är medlem), Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB), fastighetsförvaltaren Locum AB, MediCarrier, Stockholm Care, S:t Eriks ögonsjukhus AB samt Folktandvården i Stockholm AB.

Följande verksamheter bedrivs i förvaltningsform, under ledning av regionkommunala nämnder: Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) samt Färdtjänsten. Sjukvårdsförvaltningarna drivs dock även de under bolagsliknande former, vilket bland annat betyder att det finns politiskt oberoende ledamöter även i deras styrelser. Även kollektivtrafiken sköts av Trafikförvaltningen och dess aktiebolag AB Storstockholms lokaltrafik (SL) och Waxholmsbolaget.

Sjukvård[redigera | redigera wikitext]

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Södersjukhuset i Stockholm
Danderyds sjukhus, april 2009
Regionens vårdcentral i Gustavsberg drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Delar av sjukvården (bland annat drygt hälften primärvården, samt akutsjukhuset Sankt Göran) drivs av privata entreprenörer som arbetar på regionens uppdrag.

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

Regionen äger gymnasieskolan Berga naturbruksgymnasium. Dåvarande landstinget ägde tidigare även Säbyholms naturbruksgymnasium. Det överläts 2009 till Säbyholm Utbildningar, som är ett bolag inom Arbetarnas bildningsförbund (ABF).

Kollektivtrafik[redigera | redigera wikitext]

Enheten Trafikförvaltningen inom Region Stockholm är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för kollektivtrafiken inom länet. Trafiken bedrivs under två varumärken, SL för kollektivtrafiken till lands och Waxholmsbolaget för person- och godssjötrafik i Stockholms skärgård.[7] Trafikförvaltningen upphandlar trafiktjänster på entreprenad. Det innebär att olika privata aktörer har förvaltningens uppdrag att sköta trafiken i till exempel tunnelbanan, med pendeltåg och bussar, samt skärgårdsbåtar. Trafikförvaltningen har även ansvar för färdtjänsten i länet.

Kultur[redigera | redigera wikitext]

Region Stockholm arbetar med kulturinsatser i vården och är dessutom huvudfinansiär av Kungliga Filharmoniska Orkestern och verksamheten vid Stockholms konserthus. Ett annat av regionens kulturuppdrag gäller Stockholms läns museum.

Fastigheter[redigera | redigera wikitext]

Regionens stora fastighetsbestånd, som bland annat består av akutsjukhusen i länet, förvaltas av det regionägda bolaget Locum.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]