Registrerat trossamfund

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Registrerat trossamfund är i Sverige en associationsform, likt ideell förening, som endast kan innehas av trossamfund. Därom stadgas i lagen om trossamfund, enligt vilken registrerade trossamfund får sina namn skyddade och kan få statlig hjälp med att ta upp medlemsavgifter.

Svenska kyrkan fick i samband med skiljandet från staten år 2000, genom en särskild lag (1998:1591), ställning som trossamfund. Som en följd därav infördes Lag (1998:1593) om trossamfund för att möjliggöra för andra trossamfund att välja samma associationsform och därigenom bland annat kunna ansöka om samhällets hjälp med uppbörd av kyrkoavgift.

Ett registrerat trossamfund måste ha:

  • en gemenskap för religiös verksamhet där det ingår att ordna gudstjänst. (Gudstjänst skall i detta sammanhang förstås i vid bemärkelse så att exempelvis sammankomster för gemensam bön och meditation normalt innefattas., Prop 1997/98:116 s 20).
  • stadgar där ändamålet framgår. Stadgarna ska också innehålla bestämmelser om hur beslut fattas inom samfundet.
  • en styrelse eller motsvarande organ.
  • ett namn som inte strider mot goda seder eller allmän ordning.

Ingen är skyldig att tillhöra trossamfund och dess medlemmar kan på eget initiativ fritt lämna samfundet. Barn som fyllt 12 år kan i Sverige inte bli medlem i eller lämna ett trossamfund utan eget samtycke.

Ett registrerat trossamfund kan avregistreras av kammarkollegiet, efter ansökan av samfundet. Om kraven för att få registrera trossamfund är uppfyllda får samfundet avregistreras utan likvidation. Då övergår det registrerade trossamfundet i en ideell förening, som övertar samfundets rättigheter och skyldigheter.

Registrerade trossamfund har rätt att få organisationsnummer, och kod 63 för juridisk form i organisationsnummerregistret.

Ytterligare krav ställs för vigselrätt och statligt stöd till trossamfund.

Registrerade trossamfund i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]