Hoppa till innehållet

Relativsats

Från Wikipedia

Relativsats, eller relativ bisats, är en attributiv bisats, där bindeordet, alltså det ord som realiserar anknytningen till överordnad sats, utgörs av ett relativpronomen, ett relativt adverb eller – i svenskan – subjunktionen som. Exempel:

Mannen som står där borta är min bror.
Föräldrarna, vilka båda nu är döda, ägde en livsmedelsbutik.
Huset där jag bodde som barn finns inte längre kvar.

Särskilt i engelsk grammatik är det viktigt att göra en skillnad mellan nödvändig (restriktiv) och icke-nödvändig (parentetisk) relativsats. I den förra används vanligtvis that som bindeord. Ordet which kan också kan användas, även om det av vissa anses vara felaktigt. I det senare används däremot alltid which.[1]

  1. ^ That vs. Which – Merriam-Webster Ask The Editor