Hoppa till innehållet

Resultat i riksdagsvalet i Sverige 1988

Från Wikipedia

Tabellen visar resultatet av riksdagsvalet i Sverige 1988:

Valkretsens
namn
Antal
mandat
Moderaterna Center-
partiet
Folk-
partiet
Social-
demokraterna
VPK Miljöpartiet KDS Summa
valsedlar
Godk.
valsedlar
Mandat +/− GV M +/− GV M +/− GV M +/− GV M +/− GV M +/− GV M +/−
Stockholms stad 30 119 567 8 −1 18 195 1 62 511 5 145 524 10 −1 44 339 4 +1 29 894 2 +2 7 834 427 864
Stockholms län 37 152 483 10 −1 35 288 2 89 048 6 196 700 13 −1 35 440 3 33 269 3 +3 9 891 552 119
Uppsala län 12 29 516 2 19 765 1 21 854 2 65 580 5 10 022 1 9 148 1 +1 3 224 159 109
Södermanlands län 9 24 342 2 16 014 1 19 209 1 79 234 5 7 673 8 139 3 816 158 427
Östergötlands län 17 44 818 3 30 374 2 28 085 2 117 090 8 13 009 1 13 290 1 +1 9 143 255 809
Jönköpings län 11 32 004 2 −1 28 712 2 −1 22 081 2 78 968 5 6 659 7 507 20 853 196 784
Kronobergs län 6 19 149 1 −1 20 732 1 10 387 1 46 083 3 5 297 5 878 4 409 111 935
Kalmar län 10 24 839 2 28 361 2 12 684 1 71 092 5 7 072 6 792 5 549 156 389
Gotlands län 2 4 880 9 079 1 2 871 14 926 1 1 508 2 485 555 36 304
Blekinge län 6 13 573 1 11 120 1 9 466 −1 51 412 4 +1 4 713 5 235 2 746 98 265
Kristianstads län 12 38 130 3 26 112 2 19 003 1 −1 76 572 5 4 934 9 259 1 4 599 178 609
Fyrstadskretsen 20 73 842 5 −1 13 826 1 34 258 2 −1 129 795 9 13 936 1 19 362 2 +2 4 208 289 227
Malmöhus län 13 47 193 3 23 999 2 20 010 1 −1 82 477 6 +1 4 255 9 972 1 +1 2 832 190 738
Hallands län 11 30 781 2 28 225 2 20 709 2 59 882 4 5 434 9 046 1 +1 3 307 157 384
Göteborg 19 55 214 4 12 972 1 46 299 3 −1 100 938 7 24 523 2 21 341 2 +2 7 060 268 347
Bohuslän 12 32 824 2 −1 21 207 1 −1 31 064 2 73 744 5 9 320 1 +1 12 271 1 +1 6 604 187 034
Älvsborgs norra 11 24 265 2 24 546 2 21 045 2 66 949 4 7 840 10 014 1 +1 5 543 160 202
Älvsborgs södra 6 20 923 1 −1 17 432 1 12 970 1 50 092 3 4 573 5 890 4 197 116 077
Skaraborgs län 11 29 476 2 31 102 2 20 263 1 −1 70 812 5 6 938 8 556 1 +1 7 591 174 738
Värmlands län 12 26 840 2 25 639 2 18 489 1 89 678 6 9 914 1 8 305 3 364 182 229
Örebro län 11 22 470 1 −1 18 857 1 21 603 2 86 312 6 11 530 1 7 826 6 295 174 893
Västmanlands län 10 22 303 2 15 279 1 20 175 1 79 629 5 −1 9 231 1 7 149 3 589 157 355
Kopparbergs län 12 22 265 1 −1 26 945 2 18 917 1 84 653 6 10 802 1 10 286 1 +1 5 626 179 494
Gävleborgs län 12 17 939 1 −1 24 730 2 18 256 1 97 147 6 −1 13 524 1 9 520 1 +1 5 059 186 175
Västernorrlands län 12 16 242 1 25 861 2 15 355 1 89 625 6 10 377 1 8 862 1 +1 6 240 172 562
Jämtlands län 5 9 106 1 15 763 1 7 529 43 271 3 4 752 4 306 1 683 86 410
Västerbottens län 10 14 160 1 22 818 2 19 127 1 −1 77 054 5 9 381 1 7 331 8 318 158 189
Norrbottens län 10 14 082 1 14 287 1 12 452 1 96 587 6 −1 17 035 1 6 002 4 047 164 492
Summa 349 983 226 66 −10 607 240 42 −2 655 720 44 −7 2 321 826 156 −3 314 031 21 +2 296 935 20 +20 158 182 5 337 160
  • "Fyrstadskretsen" bestod av Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg. Av de 39 utjämningsmandaten fick Moderaterna 5, Folkpartiet 6, Socialdemokraterna 8, Vänsterpartiet 8 och Miljöpartiet 12 mandat.
  • Källa: SCB