Resultat i riksdagsvalet i Sverige 2018 efter valkrets

Från Wikipedia

Här presenteras resultatet av riksdagsvalet i Sverige 2018 fördelat efter valkrets. Här listas partier med minst 0,1 procent av rösterna på nationell nivå i riksdagsvalet 2018.[1]

Valresultat för varje valkrets, partiröster[redigera | redigera wikitext]

Förkortningar:

  • ÖVR = Övriga partier.


Valkrets S M SD C V KD L MP F! AfS Med PP ÖVR
Blekinge 31,41 % 17,26 % 25,20 % 6,79 % 5,45 % 5,70 % 4,02 % 2,89 % 0,34 % 0,27 % 0,18 % 0,14 % 0,36 %
Dalarna 30,73 % 16,66 % 20,76 % 10,01 % 7,26 % 6,13 % 3,64 % 3,32 % 0,37 % 0,30 % 0,16 % 0,09 % 0,58 %
Gotland 29,79 % 16,59 % 12,71 % 17,20 % 9,01 % 4,13 % 3,74 % 4,95 % 0,94 % 0,16 % 0,13 % 0,08 % 0,57 %
Gävleborg 34,10 % 15,28 % 19,59 % 9,07 % 8,35 % 5,28 % 4,01 % 3,05 % 0,32 % 0,27 % 0,11 % 0,08 % 0,47 %
Göteborgs kommun 23,77 % 19,86 % 13,45 % 7,12 % 14,00 % 5,52 % 7,25 % 6,95 % 0,84 % 0,34 % 0,25 % 0,17 % 0,50 %
Halland 25,82 % 22,87 % 18,62 % 10,12 % 4,84 % 7,10 % 5,74 % 3,54 % 0,33 % 0,26 % 0,18 % 0,11 % 0,47 %
Jämtland 33,60 % 14,34 % 15,56 % 15,36 % 8,42 % 4,83 % 2,86 % 3,58 % 0,44 % 0,26 % 0,14 % 0,07 % 0,55 %
Jönköping 27,78 % 17,66 % 19,26 % 10,05 % 4,91 % 11,95 % 3,96 % 3,22 % 0,26 % 0,28 % 0,15 % 0,08 % 0,42 %
Kalmar 31,19 % 17,24 % 20,56 % 9,81 % 6,12 % 7,20 % 3,75 % 2,89 % 0,29 % 0,32 % 0,16 % 0,07 % 0,39 %
Kronoberg 29,56 % 19,18 % 20,28 % 9,40 % 6,05 % 7,56 % 3,52 % 3,23 % 0,27 % 0,30 % 0,13 % 0,06 % 0,47 %
Malmö kommun 29,10 % 19,48 % 16,80 % 5,69 % 11,91 % 3,84 % 5,59 % 5,58 % 0,78 % 0,27 % 0,21 % 0,18 % 0,57 %
Norrbotten 41,69 % 12,78 % 15,76 % 7,05 % 10,69 % 4,64 % 3,21 % 2,76 % 0,42 % 0,28 % 0,14 % 0,13 % 0,44 %
Skåne läns norra och östra 24,99 % 20,19 % 28,82 % 6,84 % 4,09 % 6,49 % 4,44 % 2,87 % 0,31 % 0,30 % 0,14 % 0,12 % 0,40 %
Skåne läns södra 21,83 % 23,98 % 22,11 % 7,91 % 5,31 % 5,35 % 7,03 % 4,92 % 0,49 % 0,29 % 0,26 % 0,14 % 0,38 %
Skåne läns västra 26,13 % 21,04 % 26,14 % 6,42 % 4,74 % 5,36 % 5,19 % 3,54 % 0,43 % 0,31 % 0,19 % 0,13 % 0,39 %
Stockholms kommun 23,76 % 21,88 % 9,84 % 9,07 % 13,12 % 4,87 % 7,85 % 7,70 % 0,71 % 0,36 % 0,29 % 0,14 % 0,40 %
Stockholms län 23,06 % 26,01 % 15,24 % 8,56 % 6,93 % 6,98 % 6,94 % 4,79 % 0,38 % 0,34 % 0,27 % 0,10 % 0,40 %
Södermanland 31,40 % 20,39 % 19,32 % 7,40 % 6,63 % 5,50 % 4,34 % 3,69 % 0,35 % 0,35 % 0,19 % 0,07 % 0,36 %
Uppsala 26,99 % 18,96 % 15,44 % 9,21 % 8,74 % 6,90 % 6,24 % 5,55 % 0,60 % 0,36 % 0,23 % 0,12 % 0,65 %
Värmland 33,90 % 16,43 % 18,00 % 9,28 % 6,95 % 6,34 % 4,44 % 3,33 % 0,41 % 0,32 % 0,15 % 0,07 % 0,39 %
Västerbotten 38,13 % 13,50 % 10,94 % 10,11 % 12,69 % 5,24 % 3,94 % 3,87 % 0,61 % 0,31 % 0,16 % 0,09 % 0,41 %
Västernorrland 39,80 % 13,65 % 15,56 % 9,88 % 8,18 % 5,41 % 3,44 % 2,68 % 0,42 % 0,31 % 0,12 % 0,07 % 0,48 %
Västmanland 31,43 % 19,18 % 20,11 % 6,68 % 7,05 % 5,77 % 5,47 % 2,96 % 0,33 % 0,30 % 0,18 % 0,09 % 0,45 %
Västra Götalands läns norra 30,55 % 17,64 % 21,42 % 7,91 % 6,32 % 6,50 % 4,65 % 3,64 % 0,38 % 0,35 % 0,18 % 0,08 % 0,39 %
Västra Götalands läns södra 28,04 % 18,95 % 19,67 % 9,59 % 6,42 % 7,28 % 5,31 % 3,41 % 0,31 % 0,31 % 0,13 % 0,13 % 0,43 %
Västra Götalands läns västra 24,24 % 21,77 % 18,02 % 8,19 % 6,83 % 7,70 % 6,89 % 5,00 % 0,39 % 0,28 % 0,19 % 0,11 % 0,40 %
Västra Götalands läns östra 30,45 % 18,40 % 19,49 % 9,34 % 5,71 % 7,82 % 4,33 % 3,06 % 0,35 % 0,31 % 0,16 % 0,17 % 0,41 %
Örebro 33,13 % 16,64 % 18,19 % 7,82 % 7,57 % 6,93 % 4,55 % 3,68 % 0,40 % 0,31 % 0,17 % 0,14 % 0,48 %
Östergötland 29,07 % 20,40 % 17,63 % 8,37 % 6,77 % 6,67 % 5,35 % 4,19 % 0,40 % 0,30 % 0,23 % 0,12 % 0,51 %
Hela riket 28,26 % 19,84 % 17,53 % 8,61 % 8,00 % 6,32 % 5,49 % 4,41 % 0,46 % 0,31 % 0,20 % 0,11 % 0,45 %

Valresultat för varje valkrets, block, samt övrig valinformation[redigera | redigera wikitext]

Hur rösterna har fördelas mellan blocken, samt övrig valinformation.[1]

Förkortningar:

  • ÖVR = Övriga partier.
  • VDT = Valdeltagandet.
  • OGEJ = Ogiltiga röster, ej anmälda partier.
  • BLANK = Blanka röster.
  • OG = Övriga ogiltiga röster.
Valkrets Rödgröna Alliansen SD ÖVR VDT OGEJ BLANK OG
Blekinge 39,72 % 33,77 % 25,20 % 1,29 % 88,47 % 0,03 % 0,96 % 0,06 %
Dalarnas län 41,31 % 36,44 % 20,76 % 1,50 % 87,62 % 0,03 % 1,13 % 0,04 %
Gotlands län 43,75 % 41,66 % 12,71 % 1,88 % 88,75 % 0,03 % 1,02 % 0,07 %
Gävleborgs län 45,50 % 33,64 % 19,59 % 1,25 % 86,29 % 0,04 % 0,97 % 0,08 %
Göteborgs kommun 44,72 % 39,74 % 13,45 % 2,10 % 84,28 % 0,05 % 0,75 % 0,06 %
Hallands län 34,20 % 45,83 % 18,62 % 1,35 % 89,02 % 0,03 % 0,85 % 0,04 %
Jämtlands län 45,60 % 37,39 % 15,56 % 1,46 % 87,06 % 0,03 % 1,05 % 0,05 %
Jönköpings län 35,91 % 43,62 % 19,26 % 1,19 % 88,09 % 0,02 % 0,84 % 0,04 %
Kalmar län 40,20 % 38,00 % 20,56 % 1,23 % 88,10 % 0,03 % 0,94 % 0,03 %
Kronobergs län 38,82 % 39,66 % 20,28 % 1,23 % 88,21 % 0,02 % 0,90 % 0,04 %
Malmö kommun 46,59 % 34,57 % 16,80 % 2,01 % 82,01 % 0,04 % 0,73 % 0,07 %
Norrbottens län 55,14 % 27,68 % 15,76 % 1,41 % 86,86 % 0,04 % 0,83 % 0,05 %
Skåne läns norra och östra 31,95 % 37,96 % 28,82 % 1,27 % 86,35 % 0,03 % 1,03 % 0,05 %
Skåne läns södra 32,06 % 44,27 % 22,11 % 1,56 % 89,38 % 0,02 % 0,76 % 0,04 %
Skåne läns västra 34,41 % 38,01 % 26,14 % 1,45 % 85,21 % 0,02 % 0,87 % 0,05 %
Stockholms kommun 44,58 % 43,67 % 9,84 % 1,90 % 87,32 % 0,04 % 0,49 % 0,06 %
Stockholms län 34,78 % 48,49 % 15,24 % 1,49 % 86,62 % 0,03 % 0,61 % 0,06 %
Södermanlands län 41,72 % 37,63 % 19,32 % 1,32 % 86,85 % 0,03 % 0,91 % 0,06 %
Uppsala län 41,28 % 41,31 % 15,44 % 1,96 % 88,88 % 0,03 % 0,73 % 0,04 %
Värmlands län 44,18 % 36,49 % 18,00 % 1,34 % 87,26 % 0,04 % 1,03 % 0,04 %
Västerbottens län 54,69 % 32,79 % 10,94 % 1,58 % 87,89 % 0,02 % 0,81 % 0,04 %
Västernorrlands län 50,66 % 32,38 % 15,56 % 1,40 % 87,76 % 0,04 % 0,84 % 0,05 %
Västmanlands län 41,44 % 37,10 % 20,11 % 1,35 % 86,69 % 0,03 % 0,90 % 0,06 %
Västra Götalands läns norra 40,51 % 36,70 % 21,42 % 1,38 % 86,83 % 0,03 % 0,97 % 0,04 %
Västra Götalands läns södra 37,87 % 41,13 % 19,67 % 1,33 % 87,44 % 0,03 % 0,89 % 0,05 %
Västra Götalands läns västra 36,07 % 44,55 % 18,02 % 1,37 % 89,62 % 0,04 % 0,83 % 0,04 %
Västra Götalands läns östra 39,22 % 39,89 % 19,49 % 1,40 % 88,18 % 0,03 % 1,01 % 0,05 %
Örebro län 44,38 % 35,94 % 18,19 % 1,50 % 87,67 % 0,03 % 0,91 % 0,05 %
Östergötlands län 40,03 % 40,79 % 17,63 % 1,56 % 88,16 % 0,03 % 0,86 % 0,05 %
Hela riket 40,67 % 40,26 % 17,53 % 1,53 % 87,18 % 0,03 % 0,81 % 0,05 %

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]