Revisorsinspektionen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Revisorsinspektionen
Revisorsinspektionen vapen.svg
Vapensköld för Revisorsinspektionen tolkad efter dess blasonering.
Departement Justitiedepartementet
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Kommun Stockholm
Län Stockholm
Organisationsnr 202100-4805
Myndighetschef Peter Strömberg, direktör (2003–12)
Anita Wickström (2012–15)
Per Johansson (2016– )
Instruktion (2007:1077)
Webbplats www.revisorsnamnden.se

Revisorsinspektionen (RI) är tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. RI sorterar under Justitiedepartementet. Myndigheten inrättades år 1995 under namnet Revisorsnämnden (RN) och tog då över ansvaret för revisorsfrågor från Kommerskollegium som i sin tur handhaft dessa uppgifter sedan början av 1970-talet. I förarbetena till 1995 års revisorslag framhölls bland annat att överförandet av revisorsfrågorna till en självständig organisation innebar en markering av verksamhetens betydelse för samhället och revisionens framträdande roll i kampen mot ekonomisk brottslighet. Myndigheten namnändrades till Revisorsinspektionen 2017.

Övergripande mål för RI:s verksamhet är att tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer och revisionsbolag samt att säkerställa att dessa bedriver revisionsverksamhet av hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav. I regelverket för revisionsverksamhet är Revisorslagen (2001:883)[1] och Förordningen (1995:665)[2] om revisorer viktigast.

RI är ansvarigt för examination av nya godkända och auktoriserade revisorer. RI utfärdar godkännanden och auktorisation för fem år i taget varefter en ansökan om förnyat utfärdande måste skickas in och prövas.

RI utreder anmälningar mot enskilda revisorer och registrerade revisionsbolag. RI initierar också själv disciplinärenden om RI genom besök hos revisorn, så kallad uppsökande tillsyn, eller genom uppgifter i media får kännedom om förhållanden som indikerar att en revisor åsidosatt sina skyldigheter som revisor. De disciplinära åtgärder RI kan tillgripa är erinran, varning eller upphävande av godkännande eller auktorisation.

Överklagande[redigera | redigera wikitext]

Revisorsinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.[3] Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som rör examination eller särskild lämplighetsprövning får dock inte överklagas.[4]

Revisorsinspektionens författningssamling[redigera | redigera wikitext]

Revisorsinspektionens författningssamling består av Revisorsinspektionens föreskrifter (RNFS). Föreskrifterna är bindande.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Revisorslagen (2001:883)
  2. ^ Revisorsförordningen (1995:665)
  3. ^ 36 § Revisorslagen (2001:883)
  4. ^ 36 § 2 stycket Revisorslagen (2001:883)